Kiezen

Johannes 6:66-71

Geloven is een keuze. Dit kan nogal wat verwarring opleveren, omdat we denken aan de uitverkiezing van God. Daarin zien we dat alles van God afhankelijk is. Maar vele malen in de bijbel worden mensen opgeroepen om te kiezen voor God. Ze worden uitgedaagd om een beslissing te maken voor God of voor zichzelf of de wereld.

Hetzelfde zien we in het bijbelgedeelte. De woorden die Jezus sprak waren voor sommige mensen teveel. De woorden betekende dat ze hun leven moesten veranderen en hun hoop ergens anders op moesten zetten, op Jezus alleen.

Waarom is geloven een keuze? Geloof is een keuze omdat het anders geen geloof zou zijn. Geloof betekend vertrouwen op de liefde van God, en als dat opgelegd zou zijn door God zelf dan is het geen geloof maar zijn we zo geprogrammeerd. Maar het is juist de liefde van God waardoor we mogen kiezen Hem lief te hebben of niet, op Hem te vertrouwen of niet.

Maar omdat wij van geloof, dogma’s hebben gemaakt, heeft onze zaligheid (redding) niets meer met geloof te maken. En schuiven we alle verantwoordelijkheid naar God en analyseren wij alleen maar hoe Hij het doet. En dat is precies wat God niet wil, Hij wil dat we voor Hem kiezen, Hij verlangt er naar dat wij Hem lief hebben vanuit ons eigen hart. Hij verlangt er naar dat wij een keuze maken, omdat wij er op vertrouwen dat Hij God is en wij zijn kinderen.

Het is net als in een liefdesrelatie. Het is geen liefde als we onze vriend(in) of echtgenoot(e) forceren om van ons te houden. Het zal ons nooit blij maken. Maar als we zien dat de ander helemaal voor mij gaat dan is het, WOW. Op dezelfde manier wil God dat we op Hem vertrouwen in ons leven, Hij wil ons niet forceren, Hij heeft alles gedaan voor ons zodat de weg open is. Maar nu is de keuze aan ons.

De uitverkiezing is er omdat God heeft gekozen om het niet op te geven, maar door te gaan met ons lief te hebben. En in die liefde heeft Hij Zijn Zoon gegeven zodat er toch een weg is voor ons waar we voor de Vader kunnen kiezen. Deze keuze is niet gebaseerd op onze kracht of op onze werken. Deze keuze is dan gebaseerd op de liefde van God. En daarom is geloof geen werk maar een keuze om ons over te leveren aan Jezus.

En ja, God heeft ons gekozen om Hem te volgen. God heeft ons lief en wij mogen in dit vertrouwen voor Hem kiezen.

Wees niet lauw in je geloof maar kies voor God, niet in trots maar in nederigheid wetende dat God naar jou verlangt.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.