Zijn wij wereld vreemd?

1 Johannes 2:15-17

Afgelopen dagen heb ik gesproken over de wereld en dat we er ver vandaan moeten blijven. Sommige mensen zullen zeggen, we moeten niet wereld vreemd worden. Maar ik wil vandaag laten zien waarom het zo belangrijk is om niet de cultuur van deze wereld in ons geloof te hebben.

Soms zijn we als christenen zo bang dat we niet meer relevant of voor vol worden gezien in deze wereld. We doen ons best dat mensen maar niet raar van ons denken. We verdedigen ons geloof als het niet normaal lijkt. Ten eerste vrezen we dan mensen meer dan God op zo’n moment. Maar we moeten een keuze maken.

Johannes schrijft hier een duidelijk verhaal, hij legt precies het denken in de wereld bloot. En echt dit is het simpele denken, en alles wat in de wereld gebeurd vloeit hieruit voort. Denk aan de economische crisis, puur de hebzucht van de mens. Denk aan de oorlogen de trots van de mens, het is het hart van de wereld en daar kunnen we niets aan veranderen tenzij het hart veranderd wordt door Jezus.

Dit is de wereld, willen we daar relevant zijn? Willen we ons verdedigen tegenover een wereld dat dit als uitgangspunt heeft? Als we hetzelfde verlangen hebben zegt Johannes dan is de liefde van de Vader niet in ons. Maar als we verlangen naar de liefde van de Vader dan verlangen we niet meer naar de dingen van de wereld. Dan weten we dat de dingen in de wereld zijn maar tijdelijk, maar de liefde van de Vader is eeuwig.

Als je werkelijk de liefde van de Vader leert kennen, en weg blijft van het verlangen van de wereld, dan stap je in een nieuw leven. Dit leven is een mooi leven vol van de liefde van God. In dit leven is de wereld niet meer in ons en dan hoeven we onze trots ook niet meer te verdedigen omdat we geen trots meer hebben.

Dan nog een vers, voordat je zegt: “maar moeten we dan geen getuigen zijn?”

Johannes 17:14-15 “14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.”

Als we christen worden stappen we uit de wereld weg van de verlangens die in deze wereld zijn. Dan zijn we net als de discipelen niet meer van deze wereld. En juist dan zijn we getuigen, omdat we anders zijn, niet omdat we relevant willen zijn, maar omdat we anders zijn.

De wereld haat het omdat het vol trots is, ze kunnen het niet uitstaan dat iemand anders is, ze zullen het nooit begrijpen hoe vaak we het ook uitleggen. Alleen als ze de keuze maken om ook uit de wereld te stappen en God te dienen zullen ze het begrijpen. Daarom wil ik je uitdagen om vanaf nu de keuzes die je maakt niet te baseren op wat de wereld van ons denkt, maar wat denkt de VADER.

Dus zijn wij wereld vreemd? JA

This entry was posted in 43 Johannes, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.