Aan jezelf werken

Efeze 4:17-24

Gisteren schreef ik over het verschil tussen de wereld en de christen. Het zijn twee totaal verschillende werelden, met een compleet ander leven. Als christen worden we niet meer geleid door de leegheid van ons denken, maar leeft Christus in ons waardoor we dit nieuwe leven leven in heiligheid.

Het is belangrijk om te weten dat het Jezus in ons die ons een ander leven geeft. Het is niet onze eigen denken (leeg) waardoor we moeten proberen naar de wet te leven, het is Jezus in ons. We hebben helaas een theorie ontwikkelt die zegt: “we kunnen toch niet heilig zijn, want we zijn slecht maar we moeten proberen zoveel mogelijk naar de wet leven.”

Deze theorie brengt een geforceerd christelijk leven waardoor we de leegheid van dit bestaan proberen te veranderen om een beetje naar de bijbel te leven. We hangen de regels aan maar als het niet lukt dan vallen we terug op het feit dat het toch niet lukt. Hierdoor krijgen we lauwe christenen die leven door de eigen kracht.

Kort gezegd: De wereld leeft in zonden door de leegheid van hun denken, wij leven heilig doordat Jezus in ons leeft. MAAR, dit houdt niet in dat we passief christen zijn en Jezus verantwoordelijk is voor onze daden. Paulus geeft ons de leidraad hoe we hier komen.

Door het onderricht dat is gegeven moeten we stappen zetten in het vertrouwen dat God de kracht geeft voor elke stap. We moeten er op vertrouwen dat in Jezus we het oude natuur kunnen afzetten. We hoeven niet meer naar de leugen te luisteren. En we moeten er op vertrouwen dat in Jezus we het nieuwe leven kunnen aantrekken.

Dit geloof moeten we hebben, dit vertrouwen dat Jezus ons alle kracht geeft om te wandelen naar Zijn natuur. Vertrouw er op dat Jezus in je woont, vertrouw er op de je nu sterker bent dan de leugen, vertrouw er op dat je het nieuwe leven aan kunt trekken. Het is allemaal vertrouwen het is allemaal stappen zet in het geloof. Daarom moeten we onze gedachten vernieuwen. Daarom moeten we constant ons leven confronteren met de woorden van Jezus. Dan vernieuwen onze gedachten.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.