Gij geheel anders

Efeze 4:17-24

“Gij geheel ander”(nbg), schijnt niet de echte vertaling te zijn in vers 20, maar het doet niets af aan de betekenis van dit vers. Het betekend simpel weg dat door Christus wij het tegen overgestelde zijn van wat we waren. Er zijn twee groepen mensen in de wereld, de ene leeft in afzondering van God in de leegheid van hun denken, de ander heeft Christus leren kennen en leeft met God.

Deze kloof is zwart-wit, daarmee bedoel ik er is geen link tussen de twee partijen. De wereld zal nooit begrijpen wat er is gebeurd met ons en wij moeten leren begrijpen dat we de wereld niet moeten lief hebben. Paulus schrijft hier aan de Efeziers om ze te waarschuwen ver weg van de wereld te blijven.

Als we kijken naar de daden van de wereld(in deze verzen), dan voelen we ons misschien vrij veilig. Onze leven is over het algemeen wel goed, we hebben zo onze irritaties en standaard zonden, maar voor de rest is er niets te klagen. We leven een vrij goed leven, daar kunnen we trots op zijn.

Maar…. Ook al gebruikt Paulus van die zware woorden als losbandigheid en zedenloosheid, we moeten ons daarbij niet veilig voelen. We moeten onszelf juist confronteren en nagaan of er ook maar iets in ons leeft dat van de wereld is. Als er maar een kleine hint in ons leven is van losbandigheid of egoisme dan hebben we al loze denkbeelden in ons leven. We moeten onszelf confronteren met deze boodschap, hij is er niet voor de wereld maar voor ons.

Ren weg van de wereld, wees compleet anders, heb het verlangen om in Christus een ander leven te hebben. Doe weg de zonden die niet zo zwaar lijken te zijn. Omgeef je met mensen die ook verlangen naar God. Verlang samen naar het nieuwe koninkrijk waar we nu in kunnen leven.

Wij zijn geheel anders, niet een klein beetje dat soms het verschil tussen een niet-christen en christen nauwelijks te zien is. Maar wij hebben een compleet nieuw leven ontvangen weg van het loze denken in deze wereld.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.