Onze heldendaden

Lukas 6:27-45

Gister schreef ik over de heldendaad van David tegen Goliat en de dag er voor schreef ik dat deze heldendaden ook voor ons gelden. Dit zijn niet speciale mensen die ver van onze bed staan. Wij kunnen ook dit vertrouwen op God hebben en ook dit leven hebben. Goliat was slechts een omstandigheid waarin het geloof tot uiting kwam. Maar ik wil vandaag laten zien dat elke situatie een heldendaad kan zijn.

In het gedeelte dat we vandaag lezen spreekt Jezus tot de mensen die willen luisteren. De mensen die van Hem willen leren in hun leven. En Jezus somt dan een hele rij situaties op waarin we een held kunnen zijn. Al deze keuzes maken wij in het leven. De keuze om onze vijand lief te hebben, de keuze om niet te veroordelen, de keuze om barmhartig te zijn. Het zijn allemaal keuzes die we in ons dagelijks leven maken.

Dit zijn onze Goliats waar wij tegen aan lopen. En uit deze situaties zal ons geloof blijken, zal blijken hoe wij staan in ons geloof. Hoe sta jij in het geloof? Hoe sterk vertrouw jij op Jezus dat je zo kunt wandelen? Dit is het verlangen van Jezus voor ons leven, waarom zouden wij het dan niet kunnen? Lees de verzen 43 tot 45,

43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45 Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.”

Wij moeten ons hart laten reinigen door God, we moeten ons voor God buigen en Hem vragen om ons rein te maken. Zodat wij in onze dagelijkse keuzes voor God kiezen. Wij moeten veranderen. Zolang wij ons niet realiseren dat wij vernieuwd moeten woorden door de woorden van Jezus zullen wij niet een goede boom zijn.

Zolang wij denken dat we wel goed zijn en toch eigenlijk niet kunnen voldoen aan de eisen van Jezus zitten we verkeerd. Maar als wij ons als een kind afhankelijk maken van Jezus en erkennen dat alleen Jezus van ons een goede boom kan maken dan zullen we groeien. In geloof mogen we dit verwachten van de Vader.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.