Het geloof van David

1 Samuel 17:31-40

Het verhaal van David en Goliat is niet aan het einde van zijn leven. Hij laat hier geen geloof zien dat hij na jaren heeft opgebouwd nadat God het al zo vaak heeft bewezen. David was een jonge man aan het begin van zijn leven en de enige ervaring die hij had was het hoeden van schapen. En ook daarin vertrouwde hij op God.

Gisteren schreef ik dat we de voorbeelden van David, Mozes of Jezus niet moeten zien als ver-van-onze-bed-show. Dat is niet de reden waarom ze in de bijbel geschreven staan. We moeten naar ze kijken en zien wat een vertrouwen ze in God hebben. Hoe kennen deze mensen God en waarom hebben ze een zo groot vertrouwen?

Waarschijnlijk ken je het verhaal van David en Goliat. Goliat daagt Israel uit om met hem te vechten. De winnaar van dit twee-gevecht, die zijn volk is de overwinnaar. Goliat bespot Israel en hij bespot de God van Israel. En dan komt David op het toneel en hij hoort de woorden van Goliat en van binnen kookt het.

David wordt bij Saul geroepen en dan laat hij ons kijken in de keuken van zijn geloof. David kijkt niet naar de omstandigheden of naar de problemen. Hij ziet de situatie vanuit zijn liefde voor God. Deze man bespot de levende God, de God die voor David heeft gezorgd wanneer hij ook in de problemen was met de schapen. Dit is de God van Israel daar mag niet mee gespot worden.

David stapt uit in geloof, wetende dat God Zijn kracht zal zijn. David kent God als de God die voor hem zal strijden, niemand kan hem tegen houden. David wil staan voor de eer van God en hij denkt daarbij niet aan zijn eigen leven. Hij vertrouwd op God dat God hem zal redden uit deze situatie.

Dit is een vertrouwen op God. Dit is geen dogma maar dit is God kennen in je leven. Het is een keuze waarin je voor God kiest en naar Hem verlangt. De keuzes die je maakt zijn voor God en daarin vertrouw je er op dat God je kracht zal zijn om er in te groeien. David was jong en in de kleine dingen (op de schapen passen) vertrouwde hij al op God. Hij weet dat God hem bevrijdt en beschermd.

Geloof zo in God als een kind en weet dat Hij met je is om te groeien in geloof. Vertrouw op dat de Vader altijd met je is om te groeien naar Hem toe. Om een leven te hebben waarin je op Hem kunt vertrouwen. “Dank U Vader voor het openbaren van Uw liefde.”

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.