Zal Jezus geloof vinden?

Lukas 18:8 Markus 5:30-34

Wanneer Jezus terug komt zal Hij dan geloof vinden hier op aarde? Ik denk dat dit een hele reeele vraag is die Jezus hier steld. Laat staan dat er christenen zijn die Jezus’ komst nog echt verwachten. De meeste mensen leven hier om te leven, hier op aarde. En de vraag of ze Jezus komst verwachten wordt dan beantwoord met: ‘we zouden er over na moeten denken, maar we doen het niet.’

We moeten er niet over nadenken, het moet in ons hart leven. En als het in ons hart leeft zullen we met de Geest uitroepen: “Maranatha, kom haastig.” Dat is al de eerste stap van het geloof. Zal Jezus geloof vinden? En zoals al eerder geschreven in andere overdenkingen, geloof is niet een mening hebben of het zeker weten van een bepaalde dogma. Geloof is zelfs niet dat je zeker weet dat je naar de hemel gaat omdat Jezus voor je gestorven is.

Geloof is een leven. Als we kijken naar de vrouw die voor een lange tijd ziek was, dan kreeg ze een compliment over haar geloof. Haar geloof heeft haar genezen, omdat haar geloof haar deed handelen. Dat is het geloof dat Jezus bedoeld wanneer Hij zich afvraagt of Hij geloof zal vinden wanneer Hij terugkomt. Niet of er een wereld kerk is met goede dogmatische geschriften. Jezus wil dat wij op Hem vertrouwen in alles.

Geloof je dit, dan zul je er uit leven, dan zijn deze woorden niet weer een andere overdenking. Dan zijn deze woorden een uitdaging om te groeien in een vertrouwen op Jezus. Een groeien in een verwachting dat eens alles vernieuwd wordt door onze Heer. Geloof is dan een heilig leven hebben verwachtend de komst van Jezus.

In Markus 6:6, komt Jezus in Zijn geboortedorp. En Jezus is verbaasd dat ze niet geloven. Laat Jezus niet verbaasd over ons omdat wij niet geloven.

This entry was posted in 41 Markus, 42 Lukas. Bookmark the permalink.