We moeten het weten

Hosea 4:1-11

Misschien dat Hosea een onbekend boek is. We kennen misschien wel het verhaal van de profeet die met een overspelige vrouw moest trouwen, dat is Hosea. In Hosea komt het hart van God, hart verscheurend naar voren. Zijn liefde is zo gekweld, Zijn verlangen om met Zijn volk samen te leven wordt zo de grond in geboord. En nog steeds schreeuwt God naar Zijn volk, kom tot mij, ook al hebben jullie jezelf als een hoer gedragen, kom tot mij.

In hoofdstuk 4 probeerd God te laten zien waar het fout gaat. De mensen leven in zonden, ze leven met leugens en bedrog en ze haten elkaar. En God zegt dan: Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” (Hosea 4:6 staten vertaling)

De mensen kennen God niet meer. Ze weten niet wie Hij is, ze hebben de waarheid verworpen, ze willen het niet weten. De kennis van God is vergaan onder het stof. En de onderwijzers (priesters) zijn de hoofdschuldigen. Ze hebben de mensen niet laten zien Wie God is en de liefde die Hij heeft voor hen. Ze hebben geen kennis om in te geloven, om op te vertrouwen.

Als we kijken naar de geschiedenis van de kerk, dan zien we dat Jezus bezig is om de kerk helemaal opnieuw op te bouwen. Van een Rooms Katholieke Kerk waar de bijbel verboden was om te lezen tot nu waar iedereen vrij de bijbel mag bestuderen. We zien dat er elke keer mensen opstaan in de geschiedenis die zeggen: “wacht eens even kerk, we missen hier wat.” In de tijd van Luther en Calvijn, maar ook alle andere mensen die iets zagen in de bijbel dat de kerk als geheel niet zag. En zo is de kerk aan het groeien en wordt de kennis van God openbaar.

We groeien als kerk van Jezus, meer openbaringen komen in de kerk waardoor we de liefde van God leren kennen. We hebben gezien dat we mogen geloven en dat het niet aan onze werken ligt. We hebben leren zien dat we door de Heilige Geest mogen leven. We hebben gezien dat God nog steeds actief met ons bezig is en dat het boek openbaringen ten volheid zal worden gebracht.

En hierin moeten we meegaan, we moeten niet passief bij de kennis van vandaag blijven zitten. Zo komen we niet dichter bij het hart van God. We moeten actief zoeken naar het hart van God. We moeten constant bezig zijn met het woord van God, met onze relatie die we met God hebben. Openbaar ons Uw waarheid Heere Jezus zodat we in de volheid mogen komen van de liefde die U voor ons heeft. (Efeze 4:13-19)

Wil je contact, rechts boven in is een contact link

This entry was posted in 28 Hosea. Bookmark the permalink.