Niemand kan ons stoppen

Romeinen 8:28-35

De keuze is aan ons. Hoe wij ons leven indelen, hebben wij zelf te bepalen. Daar kunnen we niemand anders de schuld van geven. We zijn geen slachtoffer van de duivel of wie dan ook, we hebben het zelf in onze handen. Maar de duivel heeft ons doen geloven dat we een slachtoffer zijn en dat we zijn overgeleverd aan zijn werken of aan Gods grillig handelen.

Maar nee, we zijn vrij om te kiezen voor God. En Paulus schrijft in dit gedeelte een bemoediging om ons te laten zien dat God voor ons is. Hij is niet tegen ons, Hij laat alles voor het goede meewerken en niemand kan God stoppen. Er is niet zoiets als Gods grillig handelen. Gods verlangen is dat wij een leven hebben als Jezus. Dat Jezus als de eerstegeborene is en wij zijn kleine broertjes en zusjes zijn.

En God zal er alles aan doen om ons daarin te helpen, Hij zal ons niet stoppen, maar juist kracht geven om te leven als Jezus. Hij heeft ons gekozen om te leven in heiligheid voor Hem. Hij heeft een plan met ons leven om ons te brengen in Zijn heiligheid net als Jezus en niemand kan Hem stoppen. Behalve jij……

De enige die God kan tegenhouden ben jij, want jij hebt de keuze om in Zijn liefde te leven of niet. Niemand anders kan je stoppen, en Paulus schrijft dit gedeelte zodat je mag geloven dat God je wil helpen. Hij wil alles ten goede laten komen voor jouw leven in Hem. Hij heeft zelfs Zijn Zoon voor je laten sterven. En Jezus is zelfs voorbede aan het doen voor jou bij de Vader dat je leven in de geborgenheid van God is.

Ik hoop dat het doordringt tot je hart. Dat we mogen vertrouwen en geloven in God die vol van liefde is en alles doet zodat het goed mag komen met ons. Dat wij een rechtvaardig en heilig leven mogen hebben. NIEMAND kan ons tegen houden, en God wil ons niet tegenhouden want Hij wil alles doen zodat het goede in ons is. Geloof het en bid het uit naar de Vader: “Vader, ik geloof dat Uw verlangen voor mij is dat ik dit leven heb als Jezus. Help mij Vader te vertrouwen in U. Maak mij nieuw en help mij te leven in U alleen, dat ik niet meer kijken naar de storm om mij heen maar mijn vertrouwen in U leg. Dank U Vader voor Uw liefde.”

Ga door, neem nu de tijd in gebed. Lees dit bijbel gedeelte goed door. En bid dit gedeelte uit naar de Vader. Laat het niet langs je heen gaan.

Wil je contact rechts boven in is de link.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.