Voor God kiezen

Handelingen 2:29-41

Over dit onderwerp bestaat veel verwarring. Hoe kunnen we voor God kiezen, Hij kiest toch voor ons. (Efeze 1:5) We zijn door Hem gekozen en door Hem gevormd. We kunnen er niets aan veranderen, wie we zijn is door God alleen bepaald en we mogen blij zijn dat we gered zijn van de hel. Het is Zijn genade.

Nu zal het altijd God zijn die ons redt, die voor ons kiest en die ons lief heeft. Daar kunnen we niets aan afdoen. We kunnen er niets aan veranderen, het is de genade van God. Hij heeft altijd het verlangen gehad voor ons leven om te leven in een leven dat gevormd is door de Heilige Geest. Hij had ons lief voordat wij Hem lief hadden.(1 Johannes 4:9-10) En dat is het onvoorwaardelijke in de genade van God en Hij heeft die keuze al gemaakt voordat we zelfs geboren waren.

Maar dan lezen we in Handelingen 2 wat Gods onderdeel is en wat ons onderdeel is in het plan. Want wij hebben een wil en daar wil God niet aan toornen. Hij zal niet onze wil overnemen, ook niet door de Heilige Geest. Wij hebben altijd de keuze om de liefde van God te accepteren of niet. God was het eerst maar daarna moeten wij het antwoorden.

Als we lezen in Handelingen, dan spreekt Petrus over het werk van God, het evangelie. Dan laat Petrus zien wat God allemaal heeft gedaan om ons te bevrijden. God heeft zichzelf geopenbaard op die dag door de Heilige Geest. En dan roepen de mensen, wat moeten we doen? En het antwoord is niet; ‘niets’. Het antwoord is: “Gooi je leven om in de richting van God(bekeren), verneder jezelf voor Zijn troon en laat je dopen als een bewijs dat je het oude leven wil afleggen, en deze liefde gave van God wil aannemen in je leven.”

God heeft alles gedaan om ons te bevrijden. Zijn liefde is inmens groot, aan ons de taak om er voor te kiezen dit te geloven en het werkelijkheid te laten worden in ons leven. We moeten nederig op onze knieeen gaan en uitroepen naar God en zeggen doe het in mij. Vervul Uw verlangen die U voor mij heeft in mij.

Wil je contact klik rechtsboven aan op de contact link. (hij werkt nu wel)

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.