Hoe kunnen we Jezus prijzen

Lukas 4:16-21

Stel je voor er is een nieuw product op de markt en je kunt het eten. Nu vind je het heel lekker en dat laat je anderen ook weten. “Dit is echt lekker, onvoorstelbaar, ik eet er drie per dag.” Of je vindt het niet lekker maar toch zeg je tegen anderen: “Dit is echt lekker.” Maar mensen zien je het nooit eten. Welke van de twee opties prijst het product nu werkelijk aan?

Natuurlijk degene die het ook echt eet. En dit is precies het punt dat ik vandaag wil maken over het prijzen van Jezus. We kunnen Jezus met onze mond zoveel eer geven, publiekelijk en in onze gebeden. We kunnen onze mond vol hebben van alle daden die Jezus heeft gedaan voor ons. Maar…… als het niet in ons leven naar buiten komt dan prijzen we Jezus niet echt.

En met het naar buiten komen, bedoel ik niet onze eigen daden waaruit zou blijken dat we christen zijn. Met het naar buiten komen, bedoel ik; dat het werk van Jezus in ons geopenbaard wordt. We kunnen wel praten over wat Jezus allemaal voor ons heeft gedaan maar als we het niet toelaten in ons eigen leven dan prijzen we Jezus eigenlijk helemaal niet.

Op het moment dat Jezus Zijn zending begon werd Hij gedoopt met de Heilige Geest. En toen Hij in een synagoge was sprak Hij over zichzelf de volgende woorden uit. (Lukas 4:18-19) Dat betekend dat Geest op Hem was om deze werken te doen. Dit is een profetie uit het oude testament en dit is het doel waarom Jezus kwam. Jezus kwam om te verlossen, te genezen, te bevrijden. Jezus kwam om onze ogen te openen voor de waarheid.

En het werk van Jezus omvat zoveel meer, het is zo groot en zo compleet. Wil je Jezus echt prijzen in je leven? Laat Jezus dan Zijn complete werk in je volbrengen. Bid en zoek naar het antwoord dat in Jezus ligt, dat ons veranderd en ons nieuwe mensen maakt. Zoek naar het hele evangelie dat ons kan veranderen in Heilige mensen. (geen heilige boontjes) Jezus maakt geen half werk, Hij wil in ons het hele werk vol maken, zodat wij compleet vernieuwd worden in de Geest.

Dit is mijn uitdaging voor het leven van mijn familie, en ik wil jullie uitdagen zoek naar het complete werk van Jezus in je leven. Zoek en bid en laat God met Zijn Geest in je leven komen. Dan kunnen we Jezus echt prijzen. Dan kunnen we Hem echt loven omdat ons leven Hem alle eer geeft.

Wil je contact, rechts bovenin is een contact link.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.