Eerste stap in het geloof

Matheus 7:7-12Spreuken 8:17

Weten dat God zich laat zoeken is voor mij de eerste stap in het geloof. Weten dat we een God hebben die ons lief heeft en niets liever heeft dat wij Hem zoeken. Het is als een Vader die zich verstopt voor zijn kinderen, en het kind zoekt hem en de vader laat zich met kleine beetjes zien zodat het kind de vader kan vinden. En het kind is blij en de vader is blij dat het kind blij is.

Onze Vader in de hemel heeft zich niet verstopt voor ons. Wij zijn uit zijn aanwezigheid gebracht door onze zonden. En de Vader heeft in het Oude Testament een tabernakel gebruikt om de mensen bij Hem te krijgen. En nu heeft Hij Jezus gegeven zodat wij weer dicht bij hem komen. Maar dat betekend wel dat we moeten gaan zoeken, dat we moeten vragen en kloppen.

En als we dit geloof hebben dat God zich wil laten vinden, dat Hij wil antwoorden en dat Hij wil open doen, dan heeft dat effect op ons geloof. Want als we dit weten dan gaan we zoeken, dan gaan we vragen, dan gaan we kloppen op de deur. Dan staan we op en actief zetten we ons in om dicht bij God te komen, niet door goede werken, maar door het vertrouwen(geloof) dat God ons dicht bij Hem wil hebben.

En ik denk dat dit de eerste stap is in ons geloof. Mensen die niet actief zoeken (ook als ze christen zijn) die hebben het geloof niet dat God Zich wil laten vinden. Maar God verlangt er juist naar om zich te openbaren en te manifesteren in ons leven. Hij wil actief betrokken zijn in ons leven en voor ons zorgen.

Als we dit niet weten hebben we niet het geloof om te gaan zoeken. Zullen we niet alles op alles zetten om de waarheid te vinden. Maar weet dat God zich wil laten vinden in de liefde van Jezus. Weet dat Zijn verlangen naar ons is om met ons te leven door het bloed van Jezus. De weg is open gemaakt, het is vrij om voor de troon te komen en te groeien in die relatie.

Ik wil je uitdagen, vraag en Hij zal je geven, zoek en je zult vinden, het zijn een beloften. Klop en de deur WORDT open gedaan. Neem dit in geloof en ga zoeken, en je zult een nieuw leven hebben in God.

This entry was posted in 20 Spreuken, 40 Matheus. Bookmark the permalink.