Geloof ontwikkelen

Jakobus 4:1-10

Dit klinkt misschien een beetje machinaal. Geloof ontwikkelen. Maar het is iets dat we moeten ontwikkelen we moeten er voor vechten naar streven er naar verlangen. In de drie jaar dat de discipelen met Jezus wandelden heeft Jezus hen geleerd om te geloven, te vertrouwen op God. Met vallen en opstaan leerde ze van Jezus door wat Hij zei en door wat Hij deed.

Wij moeten ook leren te geloven, te vertrouwen op God dat Hij ons lief heeft en ons wil beschermen. Dit moeten we ontwikkelen, we moeten er aan werken. En een van de belangrijkste punten is nederigheid. Om echt te leren geloven, om echt te kunnen vertrouwen op God moeten we durven afhankelijk te zijn van de Vader in nederigheid.

Daarom het gedeelte in Jakobus, het zijn harde woorden over een karakter dat trots is. Maar dat hebben we nodig, we moeten geconfronteerd worden met onze trots en arrogantie. We moeten niet lief doen tegen de zonden die we doen, we moeten er het hakmes in zetten en ons buigen voor God. Op onze knieen gaan en erkennen dat Hij alle eer waard is.

Onze trots wil dit niet, onze trots zegt dan: “wat een arrogante God is dat, dat Hij eer wil ontvangen.” Onze trots wil niet buigen voor God en Hem erkennen als de Heer van ons leven. We leven uit eigen kracht en eigen wijsheid. We bidden niet om wijsheid we verlangen niet naar de hulp van God in ons leven. En als we bidden, bidden we met het motief dat God maar even iets voor ons moet doen.

In onze trots gaan we door met het veroordelen van mensen. In onze trots zoeken we naar manieren om eer te krijgen hier op aarde. In onze trots durven we niet te bidden: “God ik weet dat U van mij houdt en mij wilt genezen.”  Maar om te groeien in geloof, en dichter bij God te kunnen wonen moeten we ons buigen voor Hem. Hij is God en wij zijn Zijn schepping. Hij is de kracht van ons leven, Hij is de liefde van ons leven.

God komt niet dichter bij mensen met trots, God komt bij mensen die nederig voor Hem staan en zeggen: “Help mij met U te leven.” Als we van Hem verlangen dat Hij ons heilig maakt, dat Hij ons leven veranderd voor Zijn heerlijkheid, dan komt God dichter bij. Kom dichter bij God in nederigheid, en Hij zal bij ons komen. Ik wil je uitdagen, neem jezelf niet in de maling maar neem deze woorden in Jakobus serieus. Ga naar God, verlang naar Hem.

Wil je contact, klik rechtsboven in.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.