Geloven is niet zo makkelijk

Matheus 5:17-21

Geloven in Jezus is niet vrijblijvend. We kunnen het geloof niet zo in vullen zoals we het zelf zouden willen. Het is het mooiste wat er is in de perfecte vorm. En het is misschien wel de grootste last in de imperfecte vorm. Een leven met God eist alles van ons. God is heilig en goed en vol van liefde, God zal niet toelaten dat het vertroebeld (ontheiligd) wordt.

Jezus kwam naar de aarde om een nieuw koninkijk te beginnen. Het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God. In dit koninkrijk kunnen mensen leven die een nieuw leven beginnen in Jezus. Dit koninkrijk is een leven samen met God in eenheid. En God is heilig.

Daarom zegt Jezus: Ik ben niet gekomen om wat af te doen aan de wet, om het te verlichten. Ik ben niet gekomen om je te verlossen van de wet. Ik ben gekomen om het te vervullen. Als iemand ook maar iets van de wet wegneemt, hij is het niet waard om het koninkrijk van God binnen te komen. Als we mensen onderwijzen om de wet met een korrel zout te nemen dan kunnen we niet in het koninkrijk van God ingaan.

Geloven is niet makkelijk. ‘Geloven’ doen we er niet even bij, bij alle andere dagelijkse bezigheden. Geloven is de essentie van ons leven waarop alles is gebaseerd. We maken ons zorgen over dagelijkse dingen, over het eten en over wat er op tv komt. We maken ons zorgen over simpele dingen, en we doen het geloof erbij. Het is de imperfect vorm. We hebben het halve evangelie aangenomen, precies genoeg om te denken dat we naar de hemel gaan. Maar waar is de rest?

Geloven is niet makkelijk het is alles opofferen, het ons leven geven als een levend offer voor God. (Romeinen 12:1-3) Het is door de smalle poort gaan. (Matheus 7:13 en 14) Jezus wil in ons de wet volbrengen. En het is meer dan alleen ons afwassen en dan is het wel goed. Het is meer, het is een veranderd leven waarin God met Zijn kracht ons doet leven in de Geest. Onze rechtvaardigheid moet groter zijn dan de Phariseers en de Schriftgeleerden.

Opnieuw wil ik je uitdagen om God serieus te nemen en de waarheid te zoeken. Zet elke dag tijd apart om te bidden en de bijbel te lezen. Nee, niet 5 minuten. Zoek God want Hij wil zich laten vinden, zoek Hem en Hij zal zich openbaren als de God die Heilig is in Zijn liefde voor jou. Geloven in Jezus kost alles, en het is alles waard, want geloven in Jezus kost ons eigenlijk niets.

Als je contact wil opnemen, schroom niet, rechts boven in is de link.

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.