Een lauw leven

Openbaring 2:1-7

De brief van Paulus aan de Efeziers is een van de meer volwassen brieven. In de brief gaat het niet zozeer om de basis van het evangelie, maar gaat het een stap verder. Het gaat om de gemeente en de taak van de gemeente. In de brief is er al veronderstelling van volwassenheid onder de leiders van de gemeente. En Paulus daagt ze uit om te groeien naar meer in de volheid van Jezus. (Efeziers 4 :12 en 13) En dat gemeente een eenheid in geloof zal bereiken.

Maar in hoeverre hier naar geluisterd is, weet ik niet. Maar Jezus spreekt tot deze gemeente door Johannes. In een openbaring aan Johannes. Aan de ene kant is Jezus heel blij met de vasthoudendheid aan de waarheid. De Efeziers hebben niet opgegeven en hielden vast aan wat hen geleerd was. Ze bleven vasthouden aan het evangelie van Jezus. Maar de andere kant van het verhaal is dat ze verzadigd waren. Er was geen honger naar meer.

En dat is een groot gevaar. Verzadigd zijn. We zoeken niet meer naar de waarheid we verdoen onze tijd met andere dingen in de wereld. We zijn tevreden met ons geloof het is vanzelfsprekend geworden.

Hetzelfde gebeurd vaak in relaties, de eerste gevoelens zijn verdwenen. Het leven neemt een sleur, we zeggen niet meer tegen elkaar dat we van elkaar houden omdat we toch wel weten dat het zo is. Alles is vanzelfsprekend: Het eten dat op tafel staat, het geld dat wordt verdiend en ga zo maar door. We zien niet dat we kunnen groeien in de relatie, we zien wat de voor een schoonheid er is in werken aan de relatie.

Hetzelfde is het geval met onze relatie met Jezus. We zijn jong en vol van ambities en we willen Jezus volgen en kennen. We nemen tijd om te bidden en bijbel te lezen. Maar als we eenmaal ons settelen in het leven is de uitdaging eruit. Maar we moeten werken om te groeien. We moeten het aanpakken en ons actief er in storten. We moeten zoeken alleen dan kunnen we vinden.

Wees geen lauwe christen die genoegen neemt met het evangelie voor na de dood. Maar wordt actief en zoek de waarheid. Zoek wegen hoe we Jezus beter kunnen leren kennen. Zoek wegen hoe we Jezus meer lief kunnen hebben. We moeten een beslissing maken Jezus te dienen en lief te hebben elke dag van ons leven.

This entry was posted in 49 Efeze, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.