Mijn hart is bereid

Psalm 57

8 Mijn hart is bereid, o God,
mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.
9 Ontwaak, mijn eer,
ontwaak, luit en harp;
ik zal de dageraad doen ontwaken.
(Psalm 57:8-9)

Verzen van hoop, verzen van een verlangen dat verder gaat dan alleen God die ons te hulp komt. David wil niet alleen dat God komt helpen, dat God zijn leven veranderd. En dat moeten we niet vergeten, Jezus is gekomen om ons leven te veranderen. Hij wil in ons komen door de kracht van de Heilige Geest en vruchten dragen die hemels zijn.

En daar mag jij op gericht zijn in dit leven. Een God die met Zijn goedheid, Zijn liefde, Zijn kracht in jouw leven wil komen om het aan te raken. Te veranderen, op te schonen, te bevrijden. En dat is geen sprookje, dat is niet iets wat je zelf moet opwerken, het enige dat je nodig hebt is geloof.

Vertel je zelf, wakker te worden uit deze nare droom waarin we leven. Ontwaak, mijn eer, ontwaak, mijn hart om God te bezingen vol van vreugde. Het is geen last, het is een vreugde om net als David voor de troon van God te zijn, Hem lief te hebben omdat Hij ons eerst lief had.

Vertel jezelf om op te staan, prijs de Heer, mijn ziel. Loof Hem want Hij is goed. Wees bereidt, mijn is bereid. Niets staat er meer in de weg om het evangelie helemaal te omarmen. Alles in mij door het vuur van de Heilige Geest te reinigen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.