Gewassen

Psalm 51

4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
(Psalm 51:4)

Wil je leren bidden? Bidt dit vers, niet 1 keer, maar maak het het gebed van je leven. Want het is dit verlangen dat aan de basis van ons geloof moet liggen. Het diepe verlangen om gewassen te worden, om gereinigd te worden van dat deel van ons leven dat de rest vertroebelt. En David kwam op dat punt door de profeet Nathan die door God was gestuurd.

Nathan liet David zien wat een grote fout hij had gemaakt. Blijkbaar was David die gevoeligheid al kwijt geraakt, hij had de profeet nodig. Maar op het moment dat het David duidelijk wordt dat hij gezondigd heeft tegenover zijn God begint hij te bidden. Het voelt als een olievlek op zijn leven, God moet dat verwijderen.

Het probleem met ons mensen is dat wij dit niet meer willen zien. De meer strengere denominaties hebben hun mond vol over hoe slecht ze zijn maar vaak is dit een cover up om maar niet geconfronteerd te hoeven worden. De meer charismatische gemeenten hebben zich er tegen verzet en doen alles af als genade, maar ook om niet geconfronteerd te worden.

Maar zolang we niet in de spiegel durven te kijken van Gods liefde, zullen we nooit dit gebed leren bidden. Want dit gebed komt uit een hart dat verlangt naar de verlossing van de zonden. Men wil niets anders dan bevrijdt worden van die olievlek die maar op ons leven blijft rusten. We moeten er aan werken en het enige wat we kunnen doen, is bidden.

Was mij schoon, dat God mij schoon mag wassen. Dat Hij mij verlost, dat Hij mij rein maakt. Dat zijn de gebeden die wij mogen bidden. Vergeet het excuus, bidt oprecht, verlang oprecht naar Zijn wassende water, het bloed van Jezus. Het is echt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.