Modder

Psalm 51

3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
(Psalm 51:3)

We weten allemaal dat zonden slecht zijn, de grote vraag is wat wij zien als zonden en hoe we er mee omgaan. Het is natuurlijk makkelijk om heel weinig als zonden aan te merken, vooral de dingen die je zelf doet. Want dat is een beetje het probleem met ons mensen, we zijn niet zo kritisch naar onszelf. We kijken het liefst naar anderen en vergelijken onszelf met de slechtere onder ons, dan voelen wij ons niet zo slecht.

Maar zo zullen we nooit op de juiste weg komen. Ons gevoel moet niet de maatstaf zijn, het moet beginnen bij een verlangen naar een rechtvaardig leven. Wat dat precies inhoud hoeven we ons niet druk over te maken. Als we dat verlangen hebben dan begint deze psalm voor ons te leven. Want David beschrijft in deze psalm zijn verlangen naar de verlossing van de zonden.

Als wij naar een bepaalde standaard gaan kijken, bijvoorbeeld het leven van Jezus dan raken we ontmoedigd. We kunnen er niet aan voldoen en daar hoeven wij onszelf geen zorgen over te maken, nogmaals het begint met het verlangen naar een rechtvaardig leven. En daar staat deze psalm vol van, hier in deze verzen is het David die bidt tot God om de overtredingen uit hem te delgen.

En ook dat laatste is belangrijk om te begrijpen. Zonden zijn niet zomaar fouten die we maken, zonden zijn gewoonten die zich aan ons blijven vastplakken. Hebreeen 12 beschrijft het als zonden die zich zo makkelijk aan ons vastklampen. Het is als modder dat blijft zitten en dat van ons leven moet worden afgewassen. Zonden zijn niet wat foute dingen die we doen, zonden zijn verlangens naar verkeerde dingen.

En daarom is het zo belangrijk om ons leven te vullen met een verlangen naar rechtvaardigheid. God zal ons wassen van de zonden, Hij zal de verlangens wegnemen. Verlang naar Hem, verlang naar Zijn Koninkrijk, verlang naar de Heilige Geest die in jou een groot werk kan doen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.