Lof zingen

Psalm 44

9 In God roemen wij de hele dag,
Uw Naam zullen wij voor eeuwig loven. Sela
(Psalm 44:9)

Voor veel christenen is dit iets heel statisch, ze hebben het idee dat we de rest van de eeuwigheid psalmen zingen om God te prijzen. Hij is namelijk God en wij zijn Zijn schepselen. En schepselen horen nu eenmaal hun God te bezingen en te bejubelen.

Na het lezen van deze woorden kunnen we wel begrijpen dat de wereld dit niet kan begrijpen. En dat is niet omdat ze geen geopende ogen hebben, ze begrijpen dat dit niet klopt. Zou er een God zien die ons geschapen heeft zodat Hij ons hoort zingen en klappen? Hij heeft wel wat beters te doen, sterker nog de bijbel is duidelijk, zo zit God niet in elkaar.

Dit is wat wij mensen van het evangelie hebben gemaakt en om eerlijk te zijn moeten we ons daar heel ver van houden. Het maakt van ons nep vrome mensen, mensen die naar de kerk gaan omdat ze denken dat ze God daar blij mee maken. Zo gauw wij denken dat God dit van ons verlangt vergooien we het geloof waar God echt naar verlangt.

God wil namelijk werken in jouw leven, Hij wil doen wat het beste is voor jou. En als we dat toelaten komt het moment dat we in Hem gaan roemen de hele dag door. Dan is er die blijdschap in ons leven over Wie Hij is en wat Hij doet.

Wij zijn geen zingende zombies die een verplicht nummer moeten zingen, we zijn Zijn kinderen die in Zijn armen leven. En daar willen we Hem voor prijzen. De hemel zingt geen lof omdat het moet, maar omdat het de praktijk is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.