God doet het

Psalm 44

4 Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen
en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven,
maar Uw rechterhand, Uw arm
en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.
5 Ú bent mijn Koning, o God;
gebied volkomen verlossing voor Jakob!
(Psalm 44:4-5)

God heeft het gedaan, God heeft het bepaald. En dat maakt het lastig voor ons mensen, zeker als we vandaag naar de situatie in Israel kijken. De meerderheid in de wereld vindt eigenlijk dat Israel niet het recht heeft om daar te zijn. Ook al zeggen ze het niet met zoveel woorden, maar de situatie moet eigenlijk andersom zijn, de palestijnen die de macht hebben en alles zelf bepalen en misschien daar wat ruimte voor de joden.

Maar God bepaalt anders, het is Gods hand die Israel weer terug bracht naar het land dat Hij heeft belooft aan Abraham. En elke keer weer heeft Hij die beloften gedaan aan de nakomelingen. Hij beslist en als we daar geen rekening mee houden zal het ons verassen, zullen wij beledigd worden. Want dat is hoe de wereld zich elke keer voelt als God een beslissing maakt.

Want niemand in deze wereld zal tegen God in kunnen gaan, niemand zal wat aan Zijn beloften kunnen veranderen. En misschien past het niet in het plaatje dat wij hebben en het past zeker niet in het plaatje dat de wereld voor ogen heeft, maar er is niets dat wij er aan kunnen doen.

Denk aan het verhaal van Nebukadnezar, hij dacht dat hij alles had, zelfs het volk van God had hij kunnen meenemen. Wie zou er tegen hem kunnen ingaan? Precies, het is God die bepaald, God die doet wat Hij denkt dat het beste is. En daar mogen wij als christenen gewoon op vertrouwen. We hoeven niet alles te kunnen uitleggen, we mogen weten dat wat God doet, goed is.

En dan zullen wij deze psalm ook kunnen zingen. Het is Zijn rechterhand die het gedaan heeft. Hij is dan onze Koning, Hij is dan echt onze Heer. Berusting is dan het juiste antwoord, in Hem berusten, het komt goed, Hij doet het.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.