Ondersteuning

Psalm 41

13 Want wat mij betreft, U ondersteunt mij in mijn oprechtheid,
U plaatst mij voor Uw aangezicht, voor eeuwig.
14 Geloofd zij de HEERE, de God van Israël,
van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, ja, amen.
(Psalm 41:13-14)

Het leven met God, het christen zijn, is echt veel meer dan een mening hebben. Het hebben van een mening over God zal ons geen plekje in de hemel geven. Maar dan vragen veel christenen zich af wat ze dan moeten doen en dan valt men toch snel terug op de wetten van Mozes. Dat is duidelijk, dat zijn geschreven regels waar we ons dan aan moeten houden. Het probleem daar is dat het al snel een discussie wordt over wat wel of niet van toepassing is.

Hoe meer je de psalmen van David leest hoe meer je begrijpt dat het een samenspel is. Het gaat niet om een krampachtige houding waarin we de wetten tot op de letter proberen te volgen, maar dat we verlangen naar wat God verlangt. Ons leven smelt dan samen met het leven dat in God is en dan mogen we ervaren dat we er niet alleen voor staan.

God is zo goed en dat bezingt David hier ook. Ik sta er niet alleen voor, in mijn verlangen om God te dienen is het God zelf die ons de kracht geeft om Hem te dienen. Als we willen wandelen naar Zijn rechtvaardigheid is Hij het die als eerste in de rij staat om ons te ondersteunen en kracht te geven om het ook werkelijk te kunnen volbrengen.

Het leven als christen is zoveel meer. En dat mogen we in de bijbel lezen, gebruik de bijbel niet om mensen mee om de oren te slaan. De bijbel staat vol met dit soort beloften, God die wil helpen, God die kracht wil geven, God die de wet in ons leven wil vervullen door het werk van Jezus. Nu, niet aan de andere kant, vandaag nog. En dat maakt God werkelijk God, zonder Hem kunnen we het gewoon niet.

U, mijn Heer bent het die mij ondersteunt in mijn oprechtheid, U bent het die mij voor Uw aangezicht stelt. Dank U, U zij geloofd, voor eeuwig. Als we dit snappen hebben we een heel ander leven als christen. Een leven dat echt is, een geloof dat geen mening is maar een vertrouwen op Hem die ons ondersteund.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.