Wat zal je oogsten?

Psalm 41

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige;
in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden.
3 De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden;
hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden.
Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden.
4 De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank;
als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders.
(Psalm 41:1-4)

Paulus zei het ook al in de brief aan de Galaten, wat je zaait zul je ook oogsten. Het is de basis van het leven, van ons handelen. Jezus bracht onze vergeving in het licht van hoe wij anderen vergeven. Je kunt niet verwachten dat er zegen op je leven komt als je andere zegen ontneemt. We moeten namelijk begrijpen dat niet alleen jij geschapen bent door de Vader, maar ook de ander.

Veel mensen vergeten dit hele aspect, ze denken dat ze van God mogen eisen dat Hij hen zegent. Sommigen besteden zelfs tijd aan vasten om zo maar iets gedaan te krijgen. Maar deze manier van leven bestaat in het koninkrijk van God niet. Als je echt Jezus wil volgen moet je er van uitgaan dat het bij jezelf begint.

Het evangelie in India is zo ook aardig corrupt geworden. De basis van het hindu geloof is er voor zorgen dat de goden wat voor jou doen. Alle rituelen zijn daar op gericht en als die dan niet werken en de mensen zich richten op het christelijk geloof komen ze met hetzelfde verlangen. Ze willen dat de christelijke god wat voor hen doet en daarvoor willen ze best elke zondag naar een dienst komen.

En dat evangelie wordt dan ook gepredikt, wil je dat God wat voor je doet kom dan maar naar de kerk. En als er niets gebeurd dan zijn ze zo weer weg. Maar God is sinterklaas niet, Hij wil samenleven in Zijn koninkrijk. Hij wil een wandel vormgeven waarin Zijn karakter en Zijn goedheid naar voren komt. Dat is wat Hij wil zegenen. Niet als beloning, maar omdat het goede moet zegevieren.

En wij, wij verwachten helemaal niets van God, want dan hoeven wij ook niets meer te veranderen. Wij hebben een eigen leven dat we zelf bepalen en hoeven niet bang te zijn voor deze verzen. Maar zo werkt het niet, verlang er naar om Gods goedheid geopenbaard te zien in jouw leven. Zijn liefde en geduld, zodat Hij wordt verhoogd.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.