Buurtje plagen?

Psalm 40

15 Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden
wie mij naar het leven staan om dat te vernielen;
laat terugwijken en te schande worden
wie vreugde vinden in mijn onheil.
16 Laat als loon voor hun smaad verwoest worden
wie tegen mij zeggen: Haha!
(Psalm 40:15-16)

Dit is wel even iets anders dan wat Jezus deed aan het kruis. Daar bad Hij tot de Vader dat Hij hen zou vergeven voor de zonden, hier vraagt David om een oordeel. En dit zullen we alleen helemaal kunnen uitleggen als we de geestelijke kant van het verhaal gaan zien, maar voorzover mogelijk kunnen we ook de omstandigheden leren begrijpen.

Want Jezus had een doel, Hij moest naar het kruis, Hij moest de zonden dragen. En Jezus bad dat de mensen die Hem op dat moment tegen stonden niet zouden veroordeeld worden voor die zonden. Het kruis moest juist redding brengen voor de mensen.

Het verhaal van David is anders, hij was gezalfd om koning te zijn, God had een plan en daarin was David de pion. Op het moment dat de mensen hem zouden tegen werken, zouden ze ook God tegen werken. En dat kan alleen als we helemaal Gods wil doen. Want mensen die ons tegen staan omdat wij ons straatje niet goed schoon vegen valt hier niet onder.

Dit gaat niet over buurtje plagen, dit gaat over het geestelijke plan dat God had in het leven van David. En we kunnen zien dat David daar ook mee bezig was. Zijn hele leven was om de wil van de Vader te doen. En dat is de context van dit vers.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.