Door de wil van God

2 Timotheus 1

1 Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, 2 aan Timotheüs, mijn geliefde zoon: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. (2 Timotheus 1:1-2)

Is jouw leven door de wil van God? Het is misschien een ingewikkelde vraag, want we kunnen niet zo makkelijk aangeven wat nu de wil van God is en wat niet. We leven zoals het leven komt en dan zien we wel waar het schip strand. In het geval van Paulus is dat wat duidelijker, hij was op weg om christenen gevangen te zetten en hij werd gestopt door Jezus, hij werd geroepen om apostel te worden.

Maar Paulus voegt er nog iets aan toe, door de wil van God met het oog op de belofte van het leven in Christus Jezus. Zijn roeping heeft dus alles te maken met de belofte die God heeft gedaan om leven te geven door Jezus. Dat is ook wat we deze dagen vieren, het leven in Christus door Zijn werk aan het kruis en de overwinning over de dood in de opstanding uit het graf.

Paulus werd dus niet zomaar geroepen omdat God het leuk vond om hem een taak te geven. Paulus werd geroepen omdat God hem nodig had voor het werk van die belofte. En daar was Paulus zich van bewust, het gaat niet om hem omdat hij nu zo speciaal is, het gaat om de vervulling van die belofte van het leven in Christus. Vergeet wie Paulus is, vergeet de omstandigheden, kijk naar het verlangen van God met ons mensen.

En als we dat gaan zien dan moeten we weten dat God ook een verlangen voor ons leven heeft. Jezus heeft het al gezegd, de oogst is rijp, maar er zijn te weinig werkers. Paulus was geroepen omdat er een vacature was, zou God ons niet willen roepen? Er is nog zoveel werk te doen.

Staan we open voor de wil van God voor ons leven. Het feit dat we het niet weten heeft niets te maken met een God die maar wat doet. God verlangt naar mensen die gedreven zijn, die passie hebben voor het leven in Christus. Paulus had die passie al voordat hij geroepen werd. Is ons leven door de wil van God?

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.