Een perfecte positie

1 Timotheus 5

5 Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag. (1 Timotheus 5:5)

Hoe lezen wij deze woorden? Het gaat hier over vrouwen die helemaal niemand meer hebben, geen man en geen kinderen om voor haar te zorgen. Het klinkt nogal hard wat Paulus hier over deze vrouwen zegt. Het lijkt er wel op alsof hij hen aan hun lot overlaat. Hij geeft in ieder geval niet het advies om hen te behandelen als zielige mensen.

Zouden wij het leven dat Paulus hier voorstelt zien als het ideale leven, dag en nacht in gebed, volhardend en smekend voor de troon van God komen? We moeten 1 ding begrijpen voor Paulus staat een leven met een partner het dienen van God in de weg. In de brief aan de Korinthiers schrijft hij dat hij hoopt dat elke christen zo is als hij, ongetrouwd om zonder afleiding het evangelie te dienen. Voor hem is er niets mooier dan het dienen van God.

En als een vrouw dan ook echt weduwe is moet ze daar volledig gebruik van maken. Niets is mooier dan zonder al die afleiding op God te hopen en van Hem alles te verlangen. Dag en nacht in gebed voor de troon van de Vader komen, biddend voor de kerk, biddend voor de terugkomst van Jezus. En dan hoeft ze zich nergens zorgen om te maken, God zorgt voor haar.

Dit is het leven dat Jezus ook had. Een leven dat volledig gericht is op de wil van de Vader. En daarom is dit een heerlijk advies van Paulus. Dit is niet omdat we niets anders meer te doen hebben in de maatschappij, dit is omdat alle afleidingen van ons leven zijn afgevallen. Als weduwe (ook weduwnaren) hebben we het ultieme dag- en nachtbesteding, wandelen met God voorbeden doen voor deze wereld.

Zou het niet mooi zijn als er in een bejaardentehuis een kamer is waar er dag en nacht voorbeden opstijgen tot de troon van God. In plaats van bingo kunnen de ouderen meer betekenen dan ze hun hele leven hebben betekend. Want dit is het hoogste wat we kunnen bereiken in het Koninkrijk van God, net als Maria aan de voeten van Jezus.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.