CSI

Handelingen 16

1 En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. 2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. 3 Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, Die ik – zo zei hij – u verkondig. 4 En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. (Handelingen 17:1-4)

Wat Paulus hier doet is dat hij stap voor stap door het Oude Testament gaat om te laten zien wat er met de Messias moest gebeuren. Hij wil op basis van de geschriften die heilig zijn voor de joden laten zien wat Gods plan is. En dan wordt duidelijk dat de Messias moest lijden en opstaan uit de dood.

Wat we kunnen leren bij de televisie serie CSI (Crime Scene Investigation) is dat de waarheid (bijna) altijd te achterhalen is. Op het eerste gezicht is er niets te zien, maar als men bepaalde technieken toe gaat passen komt men vanzelf achter de waarheid. En zo hebben wij de uitspraak: ‘al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.’

Als we echt de waarheid willen weten, dan kunnen we daar echt achter komen. De wetenschap zou eens een poging moeten wagen, want als er een God is dan moet dat ook te bewijzen zijn. Misschien is het op het eerste gezicht niet duidelijk en hebben we niet de juiste gereedschap, maar als we echt zoeken dan moet de waarheid naar de oppervlakte komen.

Geloof hoeft niet te betekenen dat het niet zichtbaar is dat het slechts een gevoelswaarde is. We mogen zeker weten dat God er is, we mogen de waarheid echt leren kennen tussen al de leugens. En zo ging Paulus bij deze joden aan de slag. Vanuit de geschriften liet hij heel duidelijk zien wat er met de Messias moest gebeuren. En dan komt hij bij Jezus en die voldoet aan alle eisen die het oude testament aan de Messias stelt.

En veel van zijn hoorders komen tot dezelfde conclusie, Jezus is werkelijk de beloofde Messias. De waarheid is er en het is een leugen dat we er niet achter kunnen komen. Zo vaak gebruikt men de argumentatie dat er nog niemand is teruggekomen om het ons te vertellen. Maar dat is onze schuld omdat wij van het geloof een sprookje hebben gemaakt die pas bevestigd wordt op het moment dat we komen te overlijden. Maar Jezus is al aan het kruis gestorven en Zijn werk kan nu effect hebben in ons leven. De bewijzen liggen voor het oprapen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.