Geestelijke strijd

Handelingen 16

5 Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad; en zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. 6 Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: Deze mensen, die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, 7 en Jason heeft hen in huis genomen; en deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. 8 En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad, die dit hoorden, in verwarring. 9 Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. (Handelingen 17:5-9)

We moeten altijd in ons achterhoofd houden dat we niet te strijden hebben met vlees en bloed maar tegen geestelijke overheden. Het is een geestelijke strijd waarin we ons verkeren en daar moeten we dus ook geestelijke wapens voor gebruiken. We kunnen wel gaan proberen de confrontatie aan te gaan, maar het enige waar wij voor geroepen zijn is om een licht te zijn in deze wereld.

We moeten ons niet verlagen tot het niveau van deze mensen. Zij willen hun gelijk halen, zij willen er voor zorgen dat ze hun wil gedaan krijgen. Met alle geweld proberen ze Paulus en Silas te pakken te krijgen. Als ze hen niet kunnen vinden dan nemen ze de mensen die Paulus en Silas in huis hadden genomen maar mee. De redelijkheid is verdwenen.

En dat gebeurt op het moment dat we bezig zijn met ons eigen verhaal. Wij willen dat onze overtuiging de leidraad word, wij willen er voor vechten. En dat is geen geestelijk gevecht, dat is een natuurlijk gevecht ondanks dat het met woorden is. Een geestelijk gevecht weet dat de Geest der Waarheid in ons woont en het is deze Geest die uiteindelijk moet overtuigen van waarheid.

De vruchten van deze jaloerse mannen zijn duidelijk, ze brengen verwarring. En dat moeten niet onze vruchten zijn. Maar Jason gaat er niet tegen in, hij betaald zelfs een borg en kan er vandoor. Jezus was er ook duidelijk over, we moeten de parels niet voor de zwijnen gooien. Het is een geestelijke strijd en zo moeten wij ook in die strijd staan. God heeft alles in Zijn hand, Jezus is de Heer der heren en de Koning der koningen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.