Irritatie

Handelingen 16

16 En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. 17 Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. 18 En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. (Handelingen 16:16-18)

Wat was de reden dat Paulus de demon uit deze vrouw verdreef? Als we goed lezen dan is het dat hij zich ergerde aan het feit dat die vrouw constant naar hem aan het roepen was. Hij had geen medelijden met haar, ze was irritant en daar wilde hij wat aan veranderen. En met die reden vertelt hij de demon om haar te verlaten en het gebeurde. Dit klinkt voor ons socialistisch christelijk geloof een beetje tegenstrijdig, zo zijn wij niet opgevoed.

Maar wat gebeurt hier nu echt? Want wij zien een vrouw die vol is van een kwade geest. Maar er is niemand die naar Paulus toekomt om haar te bevrijden, ook zijzelf is niet naar Paulus toe gegaan voor verlossing. Maar Paulus ziet iets anders, hij ziet dat hij wordt uitgedaagd, niet door de vrouw, maar door de geest die in haar woonde.

En dat moeten we begrijpen, Paulus schrijft het ook in Efeze 6, we strijden niet tegen vlees en bloed, we strijden tegen geestelijke machten. En dat is wat we hier zien gebeuren. Deze geest maakt er een spelletje van om Paulus te minachten. Maar uiteindelijk is de maat vol en grijpt Paulus in. En dan zien we wie werkelijk de autoriteit heeft en dat is niet die kwade geest die in deze vrouw woonde.

De vrouw en haar eigenaren waren maar wat blij dat ze vervuld was met deze geest. De geest had dus alle recht om in deze vrouw te wonen. Want zo werkt het wel, Eva gaf de duivel het recht om in haar leven te komen en dat doen we als mensen nog steeds. Maar op het moment dat we autoriteit nemen in ons leven in de kracht van de Heilige Geest dan moet de duivel verdwijnen.

En in dit geval moet die duivel verdwijnen omdat Paulus geïrriteerd raakte. Paulus laat zien dat hij in de kracht van Heilige Geest de autoriteit heeft. De geestelijke machten moeten ophoepelen en hem met rust laten. Hij doet het werk van de Vader en daar gaat hij mee door en niemand zal hem kunnen stoppen omdat de Vader met hem is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.