Het gebaar

Handelingen 16

14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. 15 En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. (Handelingen 16:14-15)

We zien weer succes, mensen worden uitgedaagd om Jezus te volgen. En in dit geval is het een vrouw die de uitdaging aanneemt. De reden dat het volgen van Jezus een uitdaging is, is omdat het van ons vraagt om serieus te zijn. En dat zien we ook in de reactie van Lydia, want nadat ze gedoopt was vroeg ze de mannen om bij haar thuis hun intrek te nemen. En dat moeten ze alleen doen als ze zien dat Lydia de woorden echt serieus neemt in haar leven.

Het lijkt alsof ze wil zeggen dat dit geen spelletje is voor haar. Ze wil zich er voor de 100% aan overgeven. Ze wil werkelijk onderdeel zijn van het lichaam van Christus en daar hoort bij dat ze haar huis openstelt om deze mannen een plek te geven van waaruit zij hun werk kunnen doen.

Misschien lijkt het niet veel, maar het zijn dit soort werken waar God naar kijkt. Denk aan David, waarop baseerde God Zijn keuze? Niet op de heldhaftige daad van het verslaan van Goliath, maar op zijn tijd bij de schapen toen niemand hem nog kende. Noach werd gekozen tussen al die mensen die God hadden verlaten, maar niet omdat hij al een echte prediker was, maar om zijn gewone leven waarin hij God vreesde. En zo moeten wij ook in ons gewone leven laten zien dat we God serieus nemen.

Of we nu vrouw zijn of man, God kijkt naar alles in ons leven. Zijn wij net als Lydia trouw aan Jezus? Of het nu ons huis is of onze tijd, zijn wij bereidt om het op te offeren voor het werk van God. Niemand hoeft het te zien, maar God ziet het.

Neem het evangelie serieus, ook in de kleine dingen. We zijn niet allemaal geroepen om te preken zoals Paulus, maar dat betekent niet dat wat Lydia hier doet minder waard is in de ogen van God. Denk aan het penninkje die de arme vrouw in de geldkist deed in de tempel, Jezus zei dat zij meer had gegeven dan diegene die met een grote zak kwam. En zo kijkt God naar ons leven en kan zien of we oprecht zijn.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.