Prioriteiten

Lukas 14

17 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18 En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 20 En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. (Lukas 14:17-20)

De vraag die wij onszelf bij deze verzen moeten stellen is; ‘wat is het belangrijkste in ons leven?’ Want al deze mensen die de slaaf langs ging hadden hele goede redenen. Ze waren niet aan het liegen om zo maar onder deze uitnodiging uit te komen. Dit was een hele bijzondere uitnodiging die eigenlijk niemand zou moeten afslaan, maar het punt dat Jezus wilde maken is dat hun prioriteiten verkeerd geordend zijn.

Deze gelijkenis zou in de werkelijkheid niet heel waarschijnlijk zijn. De hoorders zouden maar wat graag worden uitgenodigd voor een feestmaal bij de koning. Dus ze begrijpen heel goed dat deze mensen verkeerde prioriteiten stellen. Wie zou een uitnodiging van de koning afslaan om zo eerst een stuk akker te bekijken.

En dat is precies het punt dat Jezus hier wil maken, wij zijn zo vol van dingen die minder belangrijk zijn dan het Koninkrijk van God. Wij hebben de verkeerde prioriteiten in ons leven. En dan gaat het niet over zonden of extreem wereldse verlangens. Het gaat om hele plausibele voorbeelden in ons leven die toch niet belangrijker moeten zijn dan het Koninkrijk van God.

Het Koninkrijk van God is belangrijker dan werken aan je huwelijk, het Koninkrijk van God is belangrijker dan de zorgen om je bedrijf. Maar in ons leven is het toch vaak andersom. En dat komt niet omdat we meer waarde hechten aan die andere belangrijke dingen in ons leven, maar omdat we haast geen waarde hechten aan het Koninkrijk van God.

En dat laatste lijkt misschien een niet zo logisch zin, maar het is wel het punt dat Jezus wil maken. Want in de werkelijkheid zullen de mensen echt niet de uitnodiging van de koning afslaan, het is belangrijker dan al die andere punten. Maar voor ons is het Koninkrijk van God niet zo belangrijk. Voor ons is het Koninkrijk van God niet van zoveel waarde. En dat is de fout die we maken.

Het Koninkrijk van God moet werkelijk op nummer één komen te staan in ons leven. De andere dingen in ons leven hoeven we niet onder te waarderen, ze zijn ook belangrijk, maar God moet werkelijk bovenaan komen te staan. Het moet werkelijk een feestmaal van een Koning zijn waar wij voor uitgenodigd zijn, het moet er niet maar een beetje bij hangen in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.