Geef echter de inhoud ervan als liefdegave

Lukas 11

40 Onverstandigen! Heeft Hij Die het buitenste maakte, ook niet het binnenste gemaakt? 41 Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. 42 Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van de munt en de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. (Lukas 11:40-42)

Hoe doen wij dit? Hoe kunnen wij de inhoud als liefdegave geven aan de Vader?

Laten we eerste naar het tegengestelde kijken. Jezus benadrukt allemaal goede daden die de Farizeeën doen. Ze geven tienden, ze geven aan God wat Hem toekomt volgens de wetten van Mozes. Dit zijn uiterlijke activiteiten, deze werken zijn zo makkelijk te doen zonder dat we het werkelijk uit liefde voor God doen.

Hoeveel humanitaire organisaties zijn er niet die geen enkele link hebben met tenminste het christelijke moraal. Organisaties die zich inzetten voor het goed van de mens zonder dat ze dit voor God willen doen. Het zijn allemaal uiterlijke werken. Allemaal werken om te laten zien hoe goed we als mensen eigenlijk zijn.

Jezus voegt er dan aan toe dat men voorbij gaat aan het recht en aan de liefde van God. En daar zit tegelijk het pijnpunt. Want wat doen we op het moment dat we voor een keuze staan waarin de moeilijke weg, de rechtvaardige weg is? Wat doen we op het moment dat we moeten kiezen tussen een werk dat zichtbaar is voor iedereen en dus bijvoorbeeld veel geld zal ophalen of een werk dat niemand zal zien dan God alleen?

Het verschil zit hem niet in de werken zelf, het verschil zit hem in voor Wie wij het werk doen. En dat verschil wordt zichtbaar op het moment dat we iets onpopulair doen, iets waar niemand wat van zal horen. Want dan doen we het werkelijk voor God. En dat is wat Jezus hier van ons vraagt, dat is hoe wij de Vader liefhebben. Dat is ons binnenste aan Hem geven.

Wij werken zo hard aan onze buitenkant. Of het nu op het werk is of in de kerk en zelfs op het zendingsveld, we zijn bezig met onze pr-campagne. Maar Jezus wil dat vanuit ons binnenste, zonder dat iemand er ook maar vanaf weet, de Vader liefhebben. En dan zal alles in ons leven rein worden, dan hebben we geen pr-campagne nodig. Dan leven we voor de Vader alleen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.