Onreine geest

Lukas 11

24 Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. 25 En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. 26 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. (Lukas 11:24-26)

Voor de uitleg van deze verzen moeten we vers 13 niet vergeten, waarin Jezus ons laat weten dat de Vader ons de Heilige Geest wil geven.

De omstanders begonnen over onreine geesten, ze beschuldigden Jezus er zelfs van dat Hij bij het kamp van de leugenaar hoort. Maar Jezus gaat een boekje open doen over hoe dat werkelijk in elkaar zit. En het is een waarheid die laat zien hoe de leugenaar ons leven wil controleren, hoe hij er een zooitje van wil maken.

Onreine geesten beschouwen ons als een plek waar ze kunnen wonen. Het is een plek waar ze zich comfortabel voelen, om het leven van die persoon een hel te maken. Op het moment dat Jezus er aan komt en deze onreine geesten wegstuurt ontstaat er een leegte. En wat zo opvallend is, is dat Jezus die plek niet gelijk zelf opvult. Daar waar de onreine geesten zichzelf toegang geven in ons leven zonder ons om toestemming te vragen is het Jezus die wacht op ons gebed.

En op het moment dat we die keuze niet bewust maken komt diezelfde onreine geest weer terug met 7 andere vrienden en ze zullen het leven nog erger maken dan het al was. We kunnen niet onpartijdig zijn, we moeten hierin een keuze maken. En de enige manier om deze keuze te maken is de Vader te vragen om Zijn Heilige Geest.

Wij zijn te makkelijk omgegaan met de geestelijke wereld. We leven alsof het niet bestaat. We denken dat de kennis die we hebben over Jezus genoeg is om ons eeuwig leven veilig te stellen. Maar er is een geestelijke wereld, een geestelijke strijd waar we wel degelijk van bewust moeten zijn. De leugenaar is bezig om ons aan te vallen en de enige manier om hier aan te ontsnappen is door te bidden om de Heilige Geest. Wij moeten de Heilige Geest ontvangen in ons leven.

De leugenaar vraagt niet om onze toestemming, als ons leven niet vol van Gods Heilige Geest is zal hij het recht nemen om het op te vullen. Dit vraagt van ons dat wij actief bezig zijn in onze relatie met God. Geen zijlijn positie maar bewust een keuze om Gods Heilige Geest in ons leven te ontvangen. Want als we de Vader er om vragen zal Hij ons de Heilige Geest geven.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.