Balans

Lukas 9

23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? (Lukas 9:23-25)

Onze focus en ons geloof moet in balans zijn. In het voorgaande heeft Jezus de discipelen geleerd dat niets onmogelijk is als men gelooft. Zelfs 5000 mannen kunnen gevoed worden met 5 broden en 2 vissen. Dat is geloof, dat is zien waar niets te zien is. Maar het gevaar met deze boodschap is dat we een verkeerde focus krijgen. Want op het moment dat we dit gedeelte gaan benadrukken dan verliezen we de juiste focus.

En die focus leert Jezus hier. Want het gaat niet om de wonderen zelf, het gaat uiteindelijk altijd om het volgen van Jezus. Het gaat om ons leven helemaal in het teken van Gods heerlijkheid en majesteit zetten. Het gaat er om dat wij onszelf overgeven aan Jezus en Hem daarin blijven volgen. Onszelf vergeten en Jezus op nummer 1 te zetten in ons leven.

En daar moeten we een balans in vinden. Er zijn denominaties die de nadruk leggen op het verkrijgen door geloof. Dan moeten we vooral blijven belijden dat God ons zegent, vooral blijven geloven dat er grote materiële zegeningen komen van God. Het probleem is dat wij op nummer 1 komen, wij moeten de zegeningen van God ontvangen. Het geloof is er dan om onszelf en ons leven gemakkelijk te maken.

Maar er zijn ook denominaties die hier helemaal niets meer mee te maken willen hebben. Ze hebben een starre focus op het volgen God. Maar er is geen verlangen naar Gods hand, er is geen verlangen naar de kracht van God in hun leven of in de gemeente. Alles waar ze op gericht zijn is een leeg leven voor God.

De balans is dat we ons blijven richten op het volgen van God, we blijven ons richten op wat Zijn verlangen is en tegelijk geloven we in Gods hand voor ons leven. Tegelijk openen we ons leven voor de werken van God. God wil dat wij een geloof hebben dat bergen verzet en tegelijk dat wij Jezus volgen zonder eigenbelang. Het schijnt een moeilijk balans te zijn, maar het is een balans waarin wij niet langer zoeken naar Gods hand voor luxe, maar we zoeken Gods hand om een leven te hebben dat we volledig verliezen voor Hem. Want dan zullen we winnen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.