Gewoon vertrouwen

Lukas 9

21 En Hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. 22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. (Lukas 9:21-22)

Lukas benadrukt in de laatste paar verhalen de groei van de discipelen. De discipelen werden er op uitgestuurd om mensen te genezen en demonen uit te werpen. Het was succesvol, daarna daagde Jezus hen uit voor een wonder van voorziening. Jezus moest het zelf doen, toen vroeg Jezus naar hun overtuiging over Wie Hij is. Petrus antwoord met overtuiging dat Jezus werkelijk de Christus is.

In Matheus voegt Jezus hier aan toe dat deze openbaring van God komt. Deze overtuiging is de waarheid, maar Jezus zegt ook dat ze dit geheim moeten houden. En de reden dat ze dit geheim moeten houden is omdat Jezus eerst het werk van de Christus af moet maken voordat Hij gepresenteerd kan worden als de Christus.

Er van overtuigd zijn dat Jezus de Christus is, houdt in dat we er op vertrouwen dat wat God doet goed is. Petrus overtuiging dat Jezus werkelijk gezonden door God was, betekent niet dat hij ook wist wat dat inhield. Maar dat vertrouwen is genoeg en in dat vertrouwen mag hij blijven wandelen.

Geloof wordt in onze dagen meer beschreven als een antwoord op alle vragen in het leven. Mensen komen voor zingeving naar de kerk en wij moeten ze dan een goed onderbouwd antwoord kunnen geven. Maar Jezus zegt hier en in andere gedeelten ook dat ze er niets over mogen zeggen, want de Christus is nog niet volledig geopenbaard. Ze moeten alleen blijven vertrouwen dat Hij werkelijk de Christus is.

Dat is geloof, geloof is niet een antwoord op alles, geloof is er op vertrouwen dat wat God doet goed is. Ook vandaag in jouw leven. Geloof is weten dat er een God is die met jouw leven bezig is, met de gemeente van Christus bezig is en met de wereld bezig is. Geloof is vertrouwen dat wat God doet goed is ook al weten wij niet wat het precies inhoudt. Geloof is een leven in vertrouwen in de toekomst die gaat komen, de toekomst die God regisseert.

Na het kruis mag dat werk van Christus geopenbaard worden. De hele wereld mag weten wat de Zoon van God gedaan heeft, het is een feit. Nu mogen wij geloven dat Jezus werkelijk de Christus is. Geloof is niet dat we denken dat het Jezus werkelijk aan het kruis hing, geloof is dat Jezus daar voor ons hing, om ons te redden.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.