Wees barmhartig want de Vader is barmhartig

Lukas 6

32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. 34 En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen. 35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. 36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. (Lukas 6:32-36)

De voorgaande voorbeelden die Jezus heeft gegeven gaat Hij nu uitleggen. Want de relaties in deze wereld zijn gebaseerd op geven en nemen. De wereld doet ook goed voor degene die goed terug doen. De wereld helpt elkaar ook als men wat terug kan verwachten. Maar God die is goed voor iedereen, ook voor degene die ondankbaar zijn, die slecht zijn.

Zoals gisteren is beschreven zegt Jezus dit niet zodat we kunnen evangeliseren. Natuurlijk wil Jezus dat wij een licht zijn in deze wereld zodat de mensen God kunnen prijzen voor wat Hij doet in ons leven. Maar in de eerste plaats gaat het om ons, wij die een ander leven hebben. Wij die onze motivatie uit God halen. Wij die weten dat God onze Vader barmhartig is en wij daarom ook barmhartig willen zijn.

En dat is een heel ander uitgangspunt dan altijd maar denken dat we het doen om te evangeliseren. Jezus brengt hier gewoon een heel andere manier van denken naar voren dat wij moeten leren begrijpen met ons hart. Jezus probeert hier de wereld en het koninkrijk der hemelen tegenover elkaar te zetten en wij moeten inzien en verlangen naar het koninkrijk der hemelen waar het hart van God regeert.

En de vraag is hoe werkelijk is dit koninkrijk voor ons? Geloven wij werkelijk dat als wij deze wereld achter ons laten, het de Vader is die ons zal belonen en ons Zijn kinderen zal maken? Want alleen als dit geloof werkelijk in ons leeft zullen wij stappen ondernemen om in dit koninkrijk te wandelen. Alleen dan zullen we leren om de gewoonten van deze wereld, hoe goed ze ook lijken, te verlaten.

Het gaat niet om uiterlijk vertoon, het gaat om ons hart. Dat ons hart in Jezus is en met Hem wandelt in een hele nieuwe wereld. Een wereld die vol is van Gods hart, die net als Hem barmhartig is en net als Hem goed is voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dat is het koninkrijk der hemelen, dat is het hart van God. En als wij daaraan gehoor geven mogen we weten, dat ook al missen we nog zoveel, de Vader ons zoveel meer zal belonen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.