Rechtvaardig door de wet

Romeinen 2

11 Want er is geen aanzien des persoons bij God. 12 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. 13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. 14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. 15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. 16 Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie. (Romeinen 2:11-16)

Hoe God precies zal oordelen weet ik niet, maar ik weet dat het een rechtvaardig oordeel zal zijn. Ook over mensen die sterven en nog nooit van Jezus hebben gehoord zal God oordelen in rechtvaardigheid. Het is een moeilijk onderwerp, maar elke keer is het antwoord weer dat God rechtvaardig is in Zijn oordeel. God kijkt niet naar het aanzien van de persoon, maar kijkt naar het hart van de persoon.

Paulus geeft hier een klein inzicht in hoe God de mensen zal oordelen door Jezus Christus. Het zal gaan om de daden van de mensen. Ook voor ons christenen. Het gaat er niet om of wij het evangelie gehoord hebben, het gaat er om dat het evangelie uitmondt in een wandel naar het evangelie.

Vers 13 is duidelijk, niet het horen van de wet maakt ons rechtvaardig maar het volgen van de wet maakt ons rechtvaardig. En natuurlijk gaan we niet terug naar voor het kruis van Jezus, maar zoals in de vorige overdenkingen aangegeven is het evangelie meer dan een goed praatje. Het evangelie is een kracht die ons leven verandert. Het evangelie is de vervulling van de wet in ons leven.

En alleen zo zullen deze verzen begrepen kunnen worden. We kunnen deze verzen niet in zijn geheel naar het oude testament verplaatsen. Ook Jezus zegt dat de hele wet vervuld moet worden. We lezen de wet elke week in de kerk, maar waarom? Niet zodat we er betere mensen van worden, maar eerder zodat we inzien hoe slecht we zijn. En ook dat is geen negatief aspect van de wet, als het maar gevolgen heeft dat we het evangelie omarmen en laten werken in ons leven.

Paulus schrijft dit met een reden. De wet zal altijd staan, het is Gods verlangen en dat verlangen heeft Hij niet laten varen. God zal rechtvaardig oordelen over de mensen en daarbij is de wet nog altijd van belang. En Jezus heeft die wet vervuld voor ons leven, zodat wij er ook naar kunnen leven. En deze laatste zin moeten wij helemaal accepteren en niet alleen het eerste gedeelte. Want dat is het evangelie, niet de hoorders van het evangelie maar degene die er naar wandelen.

3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:3-4)

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.