Zoeken naar het eeuwige leven

Romeinen 2

4 Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? 5 Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, 6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken, 7 namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. (Romeinen 2:4-7)

Zoals ik al eerder heb geschreven kun je met Romeinen elk mogelijke dogma verzinnen. Voor elke mening is er wel een vers die we daarbij kunnen gebruiken. Eerder schreef Paulus nog dat we alleen door geloof rechtvaardig kunnen worden en nu schrijft Paulus weer dat we het eeuwige leven moeten verdienen.

De enige reden waarom dit tegenstrijdig lijkt is vanwege onze theologie. Wij hebben namelijk een theologie ontwikkeld op basis van ‘gered worden door geloof’. In onze theologie is het puur genade van God dat we het eeuwige leven ontvangen. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen is geloven. En hoe legitiem dit ook klinkt, het is niet bijbels.

Want als we de voorgaande woorden naast die van vers 6 en 7 leggen dan spreken die dat keihard tegen. God gaat blijkbaar wel iedereen vergelden naar zijn werken. Blijkbaar is er meer nodig dan alleen geloof in Jezus. Zijn we niet te ver doorgeschoten met de reformatie, hebben we ons inzicht in Gods verlangen niet zo gemanipuleerd dat we luie christenen worden?

Ja het staat voorop, alles komt door Gods genade en liefde. Alleen door te geloven in de liefde die aan het kruis hing worden we gered. Maar dat geloof is niet slechts een mening, het is een wandel in ons leven. Geloof komt tot uiting door niet slechts een geloofsbelijdenis uit te spreken of ons te laten dopen, geloof gaat verder precies zoals Paulus deze verzen aangeeft.

Het geloof is een verlangen. Vers 7 beschrijft een levenswandel die zoekende is. Het gaat om mensen die met alle kracht het goede willen doen. Ze volharden in het doen van het goede wat tot uiting komt in hun zoektocht naar heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid. En dat laatste beschrijft het eeuwige leven.

Geloof is een zoektocht naar het eeuwige leven. Geloof is niet een lijdzaam afwachten van wat er gaat komen. Geloof is een vertrouwen op God en het werk van Jezus in ons leven vandaag de dag. Het koninkrijk der hemelen is nu al, laten we daar naar zoeken. Want daar worden we op geoordeeld.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.