Blindheid

Efeze 1

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, (Efeze 1:17-19)

Hoe blind kun je zijn? Bij een volwassen geloof horen ogen open te gaan voor een andere dimensie. Een dimensie van Gods roeping, Gods doel met ons leven en met deze aarde. Paulus bidt voor verlichte ogen, ogen die niet bedekt zijn met de sluiers van deze wereld. De ogen van het verstand moeten verlicht worden, met andere woorden, we moeten het begrijpen, maar dat kan alleen doordat God het ons openbaart. Dat is ook de reden waarom Paulus er voor moet bidden.

Verlichting van het verstand kan alleen door God gebeuren. Wat de new age ons ook wil vertellen, blindheid kan alleen worden weggenomen door Gods Geest. En God doet dat niet toevallig hier wel en daar niet. God wacht op het gebed zoals die van Paulus. God wacht op mensen die volwassen zijn in hun geloof en verlangen naar deze werkelijke verlichting van het denken.

Gods doel is dat we Hem leren kennen en Zijn verlangens. Maar Hij stelt Zich daarin alleen open voor mensen die Hem ook werkelijk willen leren kennen. Mensen die bidden met verlangen naar open ogen. Mensen die zoeken naar Zijn hart in het leven. Voor deze mensen ligt er een zee van zegeningen, een zee van openbaring, een zee van liefde open om in te zwemmen.

Als we elk woord van deze verzen wegen in onze gedachten dan is het zo zwaar, zo diep, zo veelbelovend. Er ligt een weg voor ons open om te bewandelen van verlichting. Openheid van geest waardoor we duidelijk kunnen zien wat Gods plan is met ons leven. Dit zijn beloften, dit zijn verlangens waarin wij ons moeten vastbijten en niet meer moeten loslaten. Paulus had het, waarom zouden wij het dan niet kunnen hebben?

Geloof in Jezus is zoveel meer dan gered zijn van de hel. Hoop in Jezus verlost ons van deze wereld en brengt ons in het nieuwe koninkrijk waar nieuwe regels gelden. Regels van liefde, blijdschap en vrede. Regels die ons leven in God geborgen doen zijn. Christen-zijn is een heerlijkheid dat niet kan worden beschreven, maar alleen ervaren.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.