Groeien?

Efeze 1

15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, 17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, (Efeze 1:15-17)

Het heeft geen zin om een kind grammatica te leren als het kind het alfabet nog niet eens kent. Op dezelfde manier heeft het geen zin om voor een onvolwassen christen te bidden wat Paulus hier bidt.

De Efeziers zijn volwassen in hun geloof, het is tijd dat er groei komt. En dan komt er voor mij een van de mooiste boodschappen van het werk van Jezus. Want Paulus bidt voor de Geest van wijsheid en openbaring zodat we Hem beter leren kennen.

Zo gauw we de moedermelk van ons geloof volgroeid zijn komt het moment dat we hard voedsel gaan eten. En dat voedsel is stappen in een relatie met God. God kennen, Wie Hij is, wat Zijn verlangen is, Zijn hart. De weg is open om God te kennen zoals Mozes of Elia. De weg is open om met God te wandelen zoals Jezus met Zijn Vader wandelde.

Er is zoveel meer in ons christelijk leven dan kerkgang en gebed voor en na het eten. Als we volwassen worden in ons geloof, opent zich er een deur naar het kennen van HEM. Paulus bidt uit ervaring, dat de Geest van wijsheid en openbaring in hun leven mag komen. Deze Geest opent deuren naar het hart van God, deze Geest geeft ons wijsheid en openbaring van het hemelse, van het heilige, van de heerlijkheid in God.

Wat een heerlijk evangelie mogen wij hebben. Een evangelie die ons Zijn Geest geeft omdat we op Hem willen vertrouwen. Een Geest waardoor we God PERSOONLIJK leren kennen, van aangezicht tot aangezicht. Wat een heerlijk doel kunnen we hebben in ons leven. Het doel van God leren kennen. Dan zal ons gezicht gaan schijnen net als Mozes van Gods heerlijkheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.