Dankbaarheid

Efeze 1

15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, 17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, (Efeze 1:15-17)

Na de enorme lofzang op de liefde van God die in Zijn verlangen een ieder wil overladen met geestelijke zegeningen die hopen in Jezus, gaat Paulus nu bidden. En dit gebed van Paulus komt voort uit het feit dat hij zulke goede verhalen hoort over de Efeziers. En dat komt wel overheen met wat Jezus tegen de Efeziers zegt door de openbaring van Johannes. Dit was werkelijk een gemeente die vol van liefde was voor Jezus en alle heiligen.

Het onderwerp van Paulus zijn gebed is dus in de eerste plaats ook vol van dankzegging. Dankzegging voor alles wat God in deze gemeente gedaan heeft. Elke keer als Paulus in gebed is, dan is hij vol dankzegging voor deze gemeente. Nu moeten we weten dat Paulus veel werk verricht heeft in deze gemeente, maar geen enkele eer gaat naar hemzelf. Geen enkele eer komt ons toe, hoe vaak we ook te horen krijgen wat een goed werk we doen in de gemeente. Want als we de eer aannemen dan is het niet langer het werk van God, maar ons werk.

Als we het hart van Paulus hier proberen te begrijpen zien we zijn complete afhankelijkheid van God. In alles, door alles is het God die werkt. God werkt door hem, God werkt in een ieder die hoopt op Jezus.

Als we met dit hart kunnen leven, wordt ons leven een stuk makkelijker. En ons leven wordt een leven vol van dankbaarheid. Gebed is niet langer een klaagzang, het is een vragen uit dankbaarheid. God werkt in ons, het is Zijn verlangen om te werken in ons. En als we daaruit leven dan leven we uit dankbaarheid.

Dank U God en Vader, voor alles wat U in ons leven wil doen. U laat niet gaan wat Uw hand begon. Dank U Heere Jezus dat we mogen hopen op Uw werk in ons. Alleen dan staan we sterk in Uw afhankelijkheid. DANK U.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.