Verzegeling

Efeze 1

12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Efeze 1:12-14)

En deze ene lange zin wordt nogmaals afgesloten met ‘tot lof van Zijn heerlijkheid’. Al het voorgaande, al het werk van God dat Hij doet in ons, doet Hij zodat Zijn werkelijke persoon wordt geopenbaard aan de wereld. Zijn goedheid, Zijn liefde, Zijn geduld alles zodat de wereld dat kan zien.

En in Zijn goedheid heeft Hij het onderpand gegeven, het onderpand van een erfenis die wij zullen ontvangen. Er ligt een heerlijke erfenis voor ons klaar in Jezus. Met Jezus erven wij de heerlijkheid van God. En wat dat inhoudt kunnen we ervaren door het onderpand dat we hebben ontvangen, de Heilige Geest.

Over religie valt te discussiëren  maar over dit onderpand dat wij ontvangen uit de handen van God kan niemand discussiëren. We hebben het ontvangen en niemand kan het ons afpakken.

En zoals beschreven in vers 14 is dit onderpand een beginnend bewijs van de verlossing. In de Heilige Geest ervaren wij de beginnende verlossing. Hoe dieper we zoeken in het onderpand dat wij hebben ontvangen hoe levendiger ons geloof moet worden. De diepte, de kracht, de liefde van God, de heerlijkheid het moet allemaal diepere dimensies krijgen in ons leven. Alleen dan accepteren we werkelijk het onderpand dat God met zoveel liefde aan ons geeft.

Dank U God en Vader en onze Heere Jezus Christus, voor dit machtige evangelie dat ons verlossing geeft. Dank U voor het leven dat een nieuwe wending neemt in Jezus en nooit meer in het oude leven hoeft te wandelen. Dank U, U zij alle lof en eer.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.