Verzegeling met de Heilige Geest

Efeze 1

12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Efeze 1:12-14)

Er gebeurd wat, als we in geloof het werk van Jezus aannemen in ons leven. Het is net als bij een stofzuiger, als we er geen vertrouwen in hebben, zullen we hem ook niet aandoen en gebruiken. Als we werkelijk vertrouwen hebben in het werk van Jezus, dan zullen we het ook praktisch toepassen. De wedergeboorte waar Jezus het over had met Nicodemus is de praktijk van ons geloof.

We accepteren voor de 100% het evangelie van zaligheid voor ons leven en dan worden we in Jezus verzegeld met de Heilige Geest. Voor veel mensen blijft de Heilige Geest een onverklaarbare begrip die ze onderdeel maken van de drie-eenheid. Maar de Heilige Geest wordt alleen werkelijkheid in geloof. Als wij er werkelijk vertrouwen in hebben dat God Zich aan Zijn beloften houden, zullen wij de Heilige Geest ervaren.

Jezus kwam om te dopen met Heilige Geest en Vuur. En in die werkelijkheid mogen we wandelen. De Heilige Geest van God die in ons woont en ons leidt, op elk moment van de dag. De Heilige Geest die trouw is en ons het hemelse openbaart. Een persoonlijk geloof in Jezus is anders, het is nieuw, het is heerlijk en door de geschiedenis heen moest elke christen door dit wonder heen. Een wonder waarin we in Jezus helemaal opnieuw beginnen met een kracht uit God.

God wil geen religie, God wil geen spelletje spelen. Alsof Hij voor God speelt en wij zijn Zijn slaven. De bijbel is er juist vol van dat wij onderdeel worden van Zijn plan. We worden onderdeel van Zijn Heiligheid. En dat is de betekenis van werkelijk hopen in Jezus. Want de kracht van het evangelie zit hem niet in de woorden, maar in vertrouwen op Jezus.

In wat een machtig mooi evangelie mogen wij ons vertrouwen in leggen. En het bewijs komt vanzelf, het bewijs wordt uitgestort in ons leven. En daar hoeven we niets bijzonders voor te doen, alleen maar te vertrouwen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.