Een oud en nieuw gebod

1 Johannes 2

7 Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. 8 Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. (1 Johannes 2:7-8)

Jezus kwam niet naar de aarde om een nieuwe religie te beginnen. God heeft Zich vanaf de schepping tot nu aan de wereld geopenbaard. Zijn woord was altijd aanwezig voor de mensen die het wilde horen. Het is geen nieuwe openbaring of gebod van Gods hart, het is een oude.

God heeft altijd hetzelfde verlangen gehad voor ons leven. Hij heeft altijd verlangt dat wij op Hem vertrouwen voor ons leven en in Zijn Heiligheid zouden wandelen. Abraham werd geprezen om zijn vertrouwen op God. God riep Israel altijd op om zich tot Hem te keren en Hij zal hen antwoorden. Het is niet nieuw wat Johannes hier schrijft, het is een oud verlangen.

Toch is het ook een nieuwe openbaring omdat nu de werkelijkheid van Gods verlangen compleet kan worden in ons leven. God had al vele beloften gegeven van Zijn verlangen en de werkelijkheid van het oude verlangen van God is compleet geworden in Jezus. Het nieuwe gebod is waarheid in Jezus en kan waarheid worden in ons.

En die waarheid is dat de duisternis niet in Jezus was en dat Hij het licht van God heeft laten schijnen in deze wereld. De duisternis gaat voorbij en het licht schijnt al, nu is het aan ons dat wij ook dit licht in ons leven laten schijnen.

Johannes wilde de lezers laten weten, dat het nog steeds dezelfde God is als de God die Abraham diende. En wij moeten ook weten dat wij de God dienen die hemel en aarde geschapen heeft. Wij dienen de God die nog steeds hetzelfde verlangen heeft als toen Hij de tien geboden gaf. Het verlangen van Zijn liefde volmaakt in ons leven in Zijn kracht.

Het is nu werkelijkheid geworden, het licht schijnt reeds en zal alleen nog maar meer overwinnen. De duisternis zal moeten verdwijnen. Het is Gods nieuwe openbaring met Gods oude verlangen. Laten wij de generatie zijn die Gods verlangen bevredigen. Laten wij luisteren naar deze woorden van Johannes en in het licht gaan wandelen, zoals Jezus hier op aarde heeft gewandeld.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.