Kennis geeft geloof

Johannes 20

30 Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. (Johannes 20:30-31)

Johannes heeft in grote lijnen het leven van Jezus beschreven, maar vooral Jezus en de Vader geopenbaard in zijn beschrijving. In het onderwijs van Jezus aan bijvoorbeeld Nicodemus werd het evangelie duidelijk en aantrekkelijk uitgelegd. In de confrontatie met de geestelijke leiders wordt het werkelijke hart van God geopenbaard. In de beschreven wonderen wordt het verlangen van Gods hand duidelijk.

De geschiedenis die hij heeft beschreven heeft hij bewust opgeschreven. De wonderen die hij heeft beschreven, heeft hij met maar een doel opgeschreven. En dat doel is dat wij geloven.

Kennis is de sleutel tot geloof. Onwetendheid zal ons nooit het geloof kunnen geven, dat wij moeten hebben. En dat is het doel van Johannes. Hij wil dat wij Jezus kennen zoals Hij werkelijk is, Johannes wil dat wij Jezus kennen zoals hij Hem kent.

Want als we Jezus kennen zoals Johannes Hem kent, zullen we geloven en vertrouwen hebben in de verlosser Jezus en het leven ontvangen. Want alleen als we werkelijk in Jezus vertrouwen zullen we dit leven zien en er naar verlangen.

Volgens Johannes is dit voldoende om overtuigd te zijn van Jezus de Messias. Jezus de Zoon van de levende God, in Hem mogen we ons vertrouwen leggen. In Hem mogen wij het eeuwige leven ontvangen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.