God is bewust in Zijn liefde

Johannes 13

1 En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. 2 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, 3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, 4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. (Johannes 13:1-4)

Deze vier verzen zouden zo uit een detective roman kunnen komen. In de eerste drie verzen worden allemaal motivaties laten zien voor die ene daad die in vers vier wordt geopenbaard.

Jezus weet alles wat er nu gaat gebeuren, Hij zal worden verraden, Hij zal lijden, Hij zal sterven en Hij zal overgaan van deze wereld naar de Vader. Dit is geen kleine daad, dit is een immense opdracht waar Jezus naar toe leeft. En dat is voor Jezus de reden dat Hij nu deze maaltijd met Zijn discipelen wil hebben.

Jezus wil deze maaltijd hebben om dicht bij de mensen te zijn die Hij lief heeft. Hij houdt van Zijn discipelen, en wil hun de waarheid laten zien. Ze moeten alles weten van wat er gaat gebeuren, ze moeten weten uit welk hart de toekomst komt. De komende hoofdstukken zijn dan ook intieme hoofdstukken waarin Jezus nog meer wil laten zien van Hem en Zijn Vader.

Alles heeft een reden voor Jezus, God doet alles bewust. Jezus gaat bewust deze maaltijd beginnen vanwege alles wat er gaat gebeuren. Zo ook in ons leven doet God alles bewust uit liefde voor ons. Er is geen toeval in ons leven. Er komen momenten dat we het niet zullen begrijpen zoals de discipelen dit niet begrepen. Maar juist dan moeten we goed luisteren wat de liefde van God voor ons wil doen.

Jezus leeft bewust voor ons, zodat wij Hem mogen volgen naar de Vader. Waar is God nu mee bezig in jouw leven? Hij wil het je laten weten, luister naar Hem.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.