Johannes 7:5

Johannes 7

1 En hierna trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te doden. 2 En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. 3 Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek vanhier en ga weg naar Judea, zodat ook Uw discipelen de werken die U doet kunnen zien. 4 Want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als U deze dingen doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld. (Johannes 7:1-4)

Na een heftig hoofdstuk 6 waar de joden zich openlijk tegen Jezus keren omdat Hij teveel van hen vraagt, komt er nog een klein toetje in het begin van hoofdstuk 7. Jezus bleef ver weg van de religieuze joden omdat ze Hem niet konden accepteren. Jezus was een gevaar voor hun traditie en ze wilden Hem daarom doden.

Maar Jezus was echt joods en een echte jood houdt zich aan de feesten die God heeft ingesteld. Zijn broers grijpen dit aan om Jezus over te halen om toch naar Judea te gaan. Volgens hen heeft het weinig zin om hier in Galilea te blijven, zo kunnen Zijn discipelen Zijn werken niet zien.

Volgens de broers van Jezus is het zelfs hypocriet van Jezus om niet naar Judea te gaan. Jezus vraagt van Zijn volgelingen om openlijk voor Hem uit te komen, maar zelf durft Hij het niet meer. Het zou goed zijn voor Jezus om Zichzelf openbaar te maken aan de wereld, om te laten zien Wie Hij werkelijk is. Maar vers 5 laat weer duidelijk het hart van de broers van Jezus zien.

5 Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. (Johannes 7:5)

Waarom kan de wereld God niet accepteren? Waarom kan de wereld Zijn Zoon niet aannemen in hun leven? Zelfs de broers van Jezus kunnen Jezus niet aannemen als de Zoon van God. Ze drijven hier de spot met Jezus. De wereld heeft geen vertrouwen in de Vader of Zijn Zoon.

Als Jezus nu bij ons in de kerk zou komen, wat zou Hij zeggen, wat zou Hij doen? En misschien nog wel een grotere vraag, wat zouden wij doen? Jezus zal ons de waarheid vertellen, wij moeten helemaal voor God gaan in ons leven alleen dan zullen we opstaan in het eeuwige leven. En wat doen wij?

De broers van Jezus probeerden Jezus in een positie te dwingen zodat Hij op hetzelfde niveau staat als zij. Doen wij eigenlijk niet hetzelfde door zelf de regels te bepalen van een christelijk leven? Zitten wij zelf ook niet vol ongeloof doordat wij vertrouwen op andere dingen in ons leven dan Jezus?

Het leven met Jezus gaat niet om regels het gaat om ons hart. Wij kunnen ons niet langer verschuilen achter het zondige vlees dat we elke keer als excuus gebruiken voor onze zonden. Jezus kwam om ons te bevrijden van dit zondige vlees en wij moeten hierin geloven. Alleen dan zijn we werkelijk verlost van het oude leven. Natuurlijk zullen wij Jezus niet zeggen dat Hij hypocriet is maar vers 5 geldt voor de joden en voor de broers van Jezus. Geldt dat nu ook voor ons?

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.