Rechtvaardig door geloof

17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ (Romeinen 1:17)

De vorige twee overdenkingen schreef ik over de brede en smalle poort. Dat we er alles aan moeten doen om binnen te gaan in het koninkrijk van God. Dat het hard werken is en dat we er ons volledig voor moeten inzetten om er bij te horen. Maar hoe zit het dan met de genade van God? God is toch genadig en daarom mogen we in de hemel komen?

Zoals Jezus het beschrijft met de brede en smalle poort is dat onze levenswandel (het pad achter de poort) leidt tot de bestemming. Als wij het brede pad bewandelen (verkeerde daden) dan komen we in de hel. Maar als wij het smalle pad bewandelen komen we in de hemel.

Waarom heeft Paulus het er dan over dat alleen door geloof we rechtvaardig kunnen worden?

Omdat de betekenis van geloof voor ons veranderd is, is de betekenis van deze zin vervormd. Wij denken nu dat als we de juiste opinie hebben (geloven) dat we ondanks dat we het brede pad bewandelen we toch in de hemel komen. Terwijl geloof geen opinie is maar een leven.

Geloven is binnengaan door de smalle poort en er op vertrouwen (geloven) dat we nu met God wandelen ver van deze wereld. Geloven is aan de hand van God wandelen op het pad dat Hij beschrijft in de wet en de profeten. Alleen dan kunnen we echt rechtvaardig worden.

Toen Luther deze openbaring kreeg dat we niet door werken gered konden worden leefde hij in een kerkelijk wereld waarin de slechte mensen zich de hemel in kon kopen. Maar nu leven we in een tijd waarin iedereen zich een christen noemt en zich daarmee een plekje in de hemel veilig stelt. We zijn doorgeschoten.

De genade is dat de kleine poort er is. Als God niet genadig was dan was de kleine poort er niet geweest. Maar nu moeten wij daar binnen gaan niet door ons te bewijzen maar door te vertrouwen op God in heel ons leven. De wereld los te laten met al zijn vastigheden en ons hand in Zijn hand te leggen. Dat is geen werk dat sterven aan onszelf. Willen wij dat?

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.