Rijk zijn

Markus 10:17-31

23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ (Markus 10:23)

Een jonge rijke man komt bij Jezus, hij heeft er alles aan gedaan om zijn geweten te sussen door altijd uitelijk goed de wetten te houden. Maar toch komt hij nog met de vraag bij Jezus hoe hij het koninkrijk van God binnen kan gaan. Hij weet dat het hem niet lukt, hij voelt nog geen vrede in zijn hart.

Waarschijnlijk hoort deze man bij de boven laag van de maatschappij. Zoals het altijd gaat is er altijd een rijke elite die de touwtjes in handen heeft. Hij heeft status, heeft geld en invloed en toch heeft hij geen vrede. Hij is druk bezig met deze wereld maar de eeuwige vrede heeft daarin niet gevonden.

21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ (Markus 10:21)

Jezus zag het eerlijke verlangen van de man. Deze man wilde echt de vrede vinden. En vol liefde kijkt Jezus dan naar hem en geeft de werkelijke oplossing voor zijn probleem. Het opgeven van zijn aardse bestaan en Jezus volgen zonder enige bezitting.

Moet dit nu om het koninkrijk van God te vinden? Ja, we moeten onze wereld loslaten om de vrede van God te vinden en met Hem te leven. Dit is niet wat we graag willen horen. Zeker niet nu we in een maatschappij wonen waar dit ons doel is geworden een comfortable luxe leven. We zijn hier nu zo gesettled dat we bang zijn om het los te laten. (dood te gaan)

27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ (Markus 10:27)

Laten we ons overgeven in de armen van God alleen dan is het mogelijk om Zijn vrede te vinden.

This entry was posted in 41 Markus. Bookmark the permalink.