Jezus bid voor ons

Lukas 22:28-34

31 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. 32 Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ (Lukas 22:31,32)

Bij het lezen van dit vers begreep ik opeens wat gebed betekende en dan vooral het gebed van Jezus. Als je goed oplet op de zin die Jezus uitspreekt dan is het gebed dat Hij heeft uitgesproken naar de Vader zeker. Jezus twijfeld er geen moment aan, in Zijn afhankelijkheid van de Vader vertrouwt Hij er op dat de Vader Petrus zal behoeden voor het vallen.

Petrus heeft al geloof, hij heeft al een vertrouwen op God en wil daar naar leven. En natuurlijk vol passie wetende dat hij nooit God zal verloochenen. Nooit zal hij God aan de kant zetten voor zichzelf. Maar Jezus weet al dat de duivel er alles aan wil doen om daar een stokje voor te steken.

33 Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34 Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.’ (Lukas 22:33,34)

De angst die Petrus zal meemaken die nacht zal teveel voor hem zijn en hij zal falen in zijn trouw aan Jezus. Maar Jezus vol van vertrouwen op de Vader, weet dat de Vader Zijn gebed verhoort. Alles wat Jezus vraagt zal de Vader doen, Jezus eist het niet zoals de duivel, maar Hij bid tot de Vader in afhankelijkheid wetende dat de Vader in Zijn machtige liefde antwoord.

En dat is gebed, Jezus heeft het gevraagd en kan het tegen Petrus zeggen. Ik heb het de Vader gebeden en de Vader luisterd naar Zijn Zoon. Zo mogen wij ook bidden in vertrouwen op de Vader. Want de Vader hoort zijn geliefde zoon.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.