Jona kent God

Jona 4:1-4

Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. (Jona 4:2)

In dit gedeelte wordt mij twee dingen heel duidelijk, wie God is en wie Jona is. Jona is er op uitgestuurd door God om naar Nineve te gaan en ze te vertellen wat God van hen denkt.

‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ (Jona 1:2)

God klaagt Nineve aan voor de slechte daden. Hij is niet blij met Nineve en Jona moet het vertellen. Maar Jona wil het niet, hij haat dit volk en wil niet dat ze tot inkeer komen van hun kwade daden. Want hij weet dat God goed is. De getuigenis die Jona in dit vers geeft is zo sterk. Jona weet dat als iemand zich ook maar wil keren van het kwaad dat Gods liefde sterk genoeg is.

We leren Jona kennen als iemand die de liefde van God niet aan de vijand wil geven. Hij wil niet goed zijn voor anderen en het goede alleen voor zichzelf houden. En in het bijbelboek Jona kunnen we niet ontdekken dat Jona de les van God leert.

Maar wij kunnen het wel leren. We leren van Jona hoe goed God is. Jona zegt: ‘Ik wist het wel:’. Jona weet gewoon hoe goed God is, Hij heeft God leren kennen als een liefdevolle Vader toen hij daar in de vis. Jona weet dat God altijd genadig, altijd met de armen open staat voor mensen die zich wil bekeren.

Jona wist het wel, maar weten wij dit wel? Weten wij dat er altijd een Vader is met open armen? Kijk naar de bewording van Jona. GENADIG, LIEFDEVOL, GEDULDIG, TROUW en tot VERGEVING BEREID. Wat een sterke worden, wat een veilig toren waar wij kunnen schuilen. Zo wil ik God kennen!

This entry was posted in 32 Jona. Bookmark the permalink.